Visa allt om Active Life i Linköping AB
Visa allt om Active Life i Linköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 3 726 3 986 4 319 4 758 5 141 4 864 6 315 2 536 2 825 2 327
Övrig omsättning - 5 8 9 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 214 -96 -28 7 45 -307 -185 -25 128 -42
Resultat efter finansnetto 171 -166 -115 -105 -47 -389 -320 -74 61 -74
Årets resultat 171 -166 -115 -105 -47 -389 -320 -74 55 -58
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 192 245 218 336 473 599 726 21 12 14
Omsättningstillgångar 1 040 935 1 351 1 427 1 576 1 398 1 310 995 1 059 1 110
Tillgångar 1 232 1 180 1 569 1 763 2 049 1 997 2 037 1 016 1 071 1 125
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 109 -62 104 119 54 101 150 69 134 79
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 743 788 734 888 879 901 1 022 677 156 439
Kortfristiga skulder 379 453 730 755 1 115 995 864 269 782 606
Skulder och eget kapital 1 232 1 180 1 569 1 763 2 049 1 997 2 037 1 016 1 071 1 125
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 262 400 140 200 266
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 503 466 527 568 553 341 281 23 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 184 155 172 165 118 75 273 131 102 87
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Omsättning 3 726 3 991 4 327 4 767 5 141 4 864 6 315 2 536 2 825 2 327
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 3 3 3 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 863 1 329 1 440 1 586 1 714 1 621 3 158 2 536 2 825 2 327
Personalkostnader per anställd (tkr) 348 210 239 249 227 229 484 302 326 384
Rörelseresultat, EBITDA 267 18 96 145 182 -172 -34 -19 136 -34
Nettoomsättningförändring -6,52% -7,71% -9,23% -7,45% 5,69% -22,98% 149,01% -10,23% 21,40% -%
Du Pont-modellen 17,37% -8,14% -1,78% 0,40% 2,20% -15,37% -9,08% -2,46% 11,95% -3,73%
Vinstmarginal 5,74% -2,41% -0,65% 0,15% 0,88% -6,31% -2,93% -0,99% 4,53% -1,80%
Bruttovinstmarginal 39,91% 48,12% 38,13% 39,93% 37,13% 34,68% 39,32% 33,79% 33,81% 34,98%
Rörelsekapital/omsättning 17,74% 12,09% 14,38% 14,12% 8,97% 8,29% 7,06% 28,63% 9,81% 21,66%
Soliditet 8,85% -5,25% 6,63% 6,75% 2,64% 5,06% 7,36% 6,79% 12,51% 7,02%
Kassalikviditet 11,35% 29,14% 9,86% 14,57% 17,85% 23,72% 14,70% 48,70% 16,24% 27,39%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...