Visa allt om Lira El & Competence AB
Visa allt om Lira El & Competence AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 174 606 849 366 868 876 1 045 1 210 959 1 130
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -168 132 442 75 51 -41 0 69 3 5
Resultat efter finansnetto -168 131 444 76 52 -42 3 70 3 5
Årets resultat -168 101 344 55 47 -42 1 69 3 5
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 119 152 18 35 53 84 21 30 6 30
Omsättningstillgångar 573 925 906 492 493 419 578 472 485 465
Tillgångar 693 1 077 924 527 546 503 599 502 491 495
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 643 812 710 366 311 264 337 336 266 263
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 50 266 213 161 235 240 261 167 225 232
Skulder och eget kapital 693 1 077 924 527 546 503 599 502 491 495
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 270 270 270 291 308
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 219 35 32 40 0 47
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 157 216 171 191 183 190
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0
Omsättning 174 606 849 366 868 876 1 045 1 210 959 1 130
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 868 876 1 045 1 210 959 565
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 383 526 513 505 475 275
Rörelseresultat, EBITDA -135 161 460 93 69 -16 9 80 7 30
Nettoomsättningförändring -71,29% -28,62% 131,97% -57,83% -0,91% -16,17% -13,64% 26,17% -15,13% -%
Du Pont-modellen -24,24% 12,35% 48,16% 14,61% 9,52% -8,15% 0,50% 14,14% 1,02% 1,41%
Vinstmarginal -96,55% 21,95% 52,41% 21,04% 5,99% -4,68% 0,29% 5,87% 0,52% 0,62%
Bruttovinstmarginal 67,82% 89,44% 93,64% 94,54% 88,02% 87,44% 77,42% 79,50% 76,02% 73,27%
Rörelsekapital/omsättning 300,57% 108,75% 81,63% 90,44% 29,72% 20,43% 30,33% 25,21% 27,11% 20,62%
Soliditet 92,78% 75,39% 76,84% 69,45% 56,96% 52,49% 56,26% 66,93% 54,18% 53,13%
Kassalikviditet 1 138,00% 344,36% 421,13% 301,86% 205,11% 168,33% 214,56% 275,45% 206,22% 190,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...