Visa allt om Michael Adolfssons Gräv AB
Visa allt om Michael Adolfssons Gräv AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 357 1 393 1 335 1 187 1 097 1 254 1 422 1 745 1 615 1 181
Övrig omsättning 527 - 14 224 - - - 44 11 7
Rörelseresultat (EBIT) 353 29 81 104 -141 -104 188 169 16 -55
Resultat efter finansnetto 352 10 81 103 -144 -106 181 133 -29 -175
Årets resultat 7 0 1 73 -84 51 1 133 -29 -161
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 625 721 795 348 511 646 862 1 110 1 876 1 836
Omsättningstillgångar 106 203 423 301 247 311 339 250 99 191
Tillgångar 731 924 1 218 649 758 957 1 201 1 360 1 976 2 027
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 271 263 263 263 190 274 230 229 96 125
Obeskattade reserver 340 0 -9 -89 -119 -60 110 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 107 597 835 396 429 544 661 761 1 395 1 466
Kortfristiga skulder 13 63 128 80 259 199 199 370 485 435
Skulder och eget kapital 731 924 1 218 649 758 957 1 201 1 360 1 976 2 027
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 104 125 104 122 175 105
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 23 226 182 252 0 0 0 177 110 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 36 109 97 115 53 77 67 127 110 53
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 884 1 393 1 349 1 411 1 097 1 254 1 422 1 789 1 626 1 188
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 357 1 393 1 335 1 187 1 097 1 254 1 422 873 808 1 181
Personalkostnader per anställd (tkr) 63 338 294 380 171 216 197 226 218 180
Rörelseresultat, EBITDA 422 104 128 297 68 112 437 475 366 270
Nettoomsättningförändring -74,37% 4,34% 12,47% 8,20% -12,52% -11,81% -18,51% 8,05% 36,75% -%
Du Pont-modellen 49,11% 3,68% 7,80% 17,41% -17,68% -10,24% 16,07% 12,79% 1,06% -2,57%
Vinstmarginal 100,56% 2,44% 7,12% 9,52% -12,22% -7,81% 13,57% 9,97% 1,30% -4,40%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,11% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,05% 10,05% 22,10% 18,62% -1,09% 8,93% 9,85% -6,88% -23,90% -20,66%
Soliditet 73,35% 28,46% 21,02% 30,42% 13,50% 24,01% 25,90% 16,84% 4,86% 6,17%
Kassalikviditet 815,38% 322,22% 330,47% 376,25% 95,37% 156,28% 170,35% 67,57% 20,41% 43,91%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...