Visa allt om Genuina Gärdesgårdar i Kvicksund AB
Visa allt om Genuina Gärdesgårdar i Kvicksund AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2006-06 2005-06
Nettoomsättning 78 243 370 364 714 1 176 828 823 669 621
Övrig omsättning - - - - 27 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -50 -109 23 75 20 -34 98 1 2 -1
Resultat efter finansnetto -50 -109 23 73 19 -34 98 2 3 -2
Årets resultat -50 -48 8 23 1 -10 58 1 0 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2006-06 2005-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 57 106 167 228 138 134 64 33 53
Omsättningstillgångar 83 263 368 234 492 481 534 488 399 498
Tillgångar 106 320 474 401 720 619 668 552 432 551
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 71 122 170 162 138 137 197 139 137 138
Obeskattade reserver 0 0 60 51 14 0 24 10 10 12
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 44 44 44 44 44 44 0 0 0
Kortfristiga skulder 35 155 199 144 524 438 402 403 284 402
Skulder och eget kapital 106 320 474 401 720 619 668 552 432 551
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
2008-06
2006-06
2005-06
Löner till styrelse & VD - 80 80 20 218 344 190 200 92 126
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 80 - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 27 31
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 9 26 21 95 160 89 81 87 75
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0
Omsättning 78 243 370 364 741 1 176 828 823 669 621
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 39 122 185 182 357 588 414 412 223 207
Personalkostnader per anställd (tkr) 5 47 60 27 158 252 146 150 72 83
Rörelseresultat, EBITDA -16 -60 84 136 69 34 123 36 22 19
Nettoomsättningförändring -67,90% -34,32% 1,65% -49,02% -39,29% 42,03% 0,61% -% 7,73% -%
Du Pont-modellen -47,17% -33,75% 4,85% 18,70% 2,78% -5,49% 14,67% 0,36% 0,69% -0,18%
Vinstmarginal -64,10% -44,44% 6,22% 20,60% 2,80% -2,89% 11,84% 0,24% 0,45% -0,16%
Bruttovinstmarginal 89,74% 60,49% 88,38% 88,19% 72,69% 74,74% 74,40% 69,99% 63,98% 72,30%
Rörelsekapital/omsättning 61,54% 44,44% 45,68% 24,73% -4,48% 3,66% 15,94% 10,33% 17,19% 15,46%
Soliditet 66,98% 38,12% 45,74% 49,77% 20,60% 22,13% 32,08% 26,49% 33,38% 26,61%
Kassalikviditet 237,14% 169,68% 184,92% 162,50% 93,89% 109,82% 132,84% 121,09% 140,49% 115,92%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...