Visa allt om Glommen Förvaltning i Stockholm Aktiebolag
Visa allt om Glommen Förvaltning i Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -25 -26 -15 -18 -21 -13 -41 -21 -76
Resultat efter finansnetto -47 24 580 -22 -280 13 081 -745 104 1 936 8 458
Årets resultat -47 24 580 787 -280 13 731 -745 60 1 936 42 330
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 500 3 855 3 848 27 500 27 030 27 116 27 702 27 067 21 167 23 267
Omsättningstillgångar 7 767 29 433 13 865 15 570 15 409 2 159 1 878 1 353 1 336 2 217
Tillgångar 14 267 33 287 17 713 43 071 42 439 29 275 29 580 28 419 22 503 25 484
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 626 33 267 8 687 17 900 18 180 4 449 5 194 5 134 3 198 5 156
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 308 0 0 24 236 23 337 21 480 21 480 21 480 16 900 0
Kortfristiga skulder 2 334 20 9 026 935 922 3 347 2 907 1 806 2 405 20 328
Skulder och eget kapital 14 267 33 287 17 713 43 071 42 439 29 275 29 580 28 419 22 503 25 484
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 24 595 0 10 000 0 0 0 0 0 2 000
Omsättning 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -10 -25 -26 -15 -18 -21 -13 -41 -21 -76
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -0,07% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -35,71% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 19 403,57% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 60,46% 99,94% 49,04% 41,56% 42,84% 15,20% 17,56% 18,07% 14,21% 20,23%
Kassalikviditet 332,78% 147 165,00% 153,61% 1 665,24% 1 671,26% 64,51% 64,60% 74,92% 55,55% 10,91%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...