Visa allt om Holmabacken Fastigheter Aktiebolag
Visa allt om Holmabacken Fastigheter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 818 0 831 0 431 467 0 92 286 110
Övrig omsättning - 491 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 818 491 831 -144 431 467 66 92 286 110
Resultat efter finansnetto 815 491 827 -148 431 467 66 92 259 145
Årets resultat 618 383 676 -148 318 347 66 92 259 145
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 934 2 540 2 049 1 335 1 603 1 172 653 587 495 303
Omsättningstillgångar 531 531 531 531 531 531 602 602 698 703
Tillgångar 3 466 3 072 2 580 1 867 2 135 1 703 1 255 1 189 1 193 1 006
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 569 1 951 1 568 893 1 041 722 376 309 217 -42
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
Kortfristiga skulder 896 1 121 1 012 974 1 094 981 880 880 976 980
Skulder och eget kapital 3 466 3 072 2 580 1 867 2 135 1 703 1 255 1 189 1 193 1 006
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 818 491 831 0 431 467 0 92 286 110
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 818 491 831 -144 431 467 66 92 286 110
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -100,00% -7,71% -% -100,00% -67,83% 160,00% -%
Du Pont-modellen 23,60% -% 32,21% -% 20,19% 27,42% -% 7,74% 23,97% 14,41%
Vinstmarginal 100,00% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 131,82%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -44,62% -% -57,88% -% -130,63% -96,36% -% -302,17% -97,20% -251,82%
Soliditet 74,12% 63,51% 60,78% 47,83% 48,76% 42,40% 29,96% 25,99% 18,19% -4,17%
Kassalikviditet 59,26% 47,37% 52,47% 54,52% 48,54% 54,13% 68,41% 68,41% 71,52% 71,73%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...