Visa allt om Trust Financing AB
Visa allt om Trust Financing AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 61 390 142 5 156 0 1 620 2 450 2 440 2 420
Övrig omsättning 1 168 207 364 350 474 256 136 26 24 17
Rörelseresultat (EBIT) -284 -2 261 -2 238 -1 574 -2 820 -3 214 -3 405 -1 622 -1 022 -292
Resultat efter finansnetto -3 633 -4 275 -2 160 -1 595 -1 113 -2 182 24 588 6 172 6 088 -2 330
Årets resultat -3 633 -4 275 -2 160 -1 670 -1 113 -2 182 24 526 15 928 6 412 7 733
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 67 796 71 136 43 296 43 606 55 549 60 991 65 831 41 570 38 064 22 189
Omsättningstillgångar 9 148 6 159 37 514 38 546 26 284 15 688 12 750 3 596 2 951 14 641
Tillgångar 76 944 77 296 80 809 82 153 81 833 76 678 78 581 45 167 41 015 36 830
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 062 53 695 57 971 60 131 61 800 63 234 65 415 40 890 30 612 24 200
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 26 882 23 601 22 839 22 022 20 032 13 445 13 165 4 277 10 403 11 927
Skulder och eget kapital 76 944 77 296 80 809 82 153 81 833 76 678 78 581 45 167 41 015 36 830
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 386 575 560 801 760
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 332 801 731 387 710 108 621 510 530 318
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 202 362 331 171 301 200 279 246 420 373
Utdelning till aktieägare 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 229 597 506 355 630 256 1 756 2 476 2 464 2 437
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 3 4 3 3 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 31 130 47 2 39 - 540 1 225 1 220 2 420
Personalkostnader per anställd (tkr) 322 424 395 215 273 250 501 671 907 1 496
Rörelseresultat, EBITDA -266 -1 865 -1 881 -1 305 -2 429 -2 768 -3 014 -1 292 -742 -199
Nettoomsättningförändring -84,36% 174,65% 2 740,00% -% -% -100,00% -33,88% 0,41% 0,83% -%
Du Pont-modellen 0,78% 0,31% -1,24% -0,98% -0,68% -% 33,27% 14,29% 22,03% 0,33%
Vinstmarginal 983,61% 61,54% -702,82% -16 020,00% -355,77% -% 1 613,64% 263,43% 370,29% 4,96%
Bruttovinstmarginal 52,46% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -29 072,13% -4 472,31% 10 334,51% 330 480,00% 4 007,69% -% -25,62% -27,80% -305,41% 112,15%
Soliditet 65,06% 69,47% 71,74% 73,19% 75,52% 82,47% 83,25% 90,53% 74,64% 67,08%
Kassalikviditet 33,91% 25,91% 164,25% 175,03% 131,21% 116,68% 96,85% 84,08% 28,37% 122,76%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...