Visa allt om Med.Reg. Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 346 319 34 142 248 294 347 549 838 1 172
Övrig omsättning - - - - - - - - 3 -
Rörelseresultat (EBIT) 166 17 -120 -4 38 -114 -45 41 188 61
Resultat efter finansnetto 167 21 -118 -1 62 -106 -48 76 191 64
Årets resultat 102 21 -112 -3 52 4 -51 67 101 31
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 1 5 11 21 26 23
Omsättningstillgångar 438 384 216 374 306 300 419 469 546 560
Tillgångar 438 384 216 374 307 305 430 491 571 583
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 250 148 127 239 242 190 186 237 259 158
Obeskattade reserver 39 0 0 6 6 6 112 114 122 73
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 149 236 89 129 59 109 132 140 191 351
Skulder och eget kapital 438 384 216 374 307 305 430 491 571 583
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 31 - - 91 178 192 222 209 322
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 73 0 12 92 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 34 21 15 40 38 67 72 80 69 99
Utdelning till aktieägare 50 0 0 0 0 0 0 0 89 0
Omsättning 346 319 34 142 248 294 347 549 841 1 172
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 346 319 34 142 248 294 347 549 838 1 172
Personalkostnader per anställd (tkr) 108 52 27 132 130 236 264 315 281 429
Rörelseresultat, EBITDA 166 17 -120 -3 42 -108 -35 52 199 71
Nettoomsättningförändring 8,46% 838,24% -76,06% -42,74% -15,65% -15,27% -36,79% -34,49% -28,50% -%
Du Pont-modellen 38,58% 5,73% -53,24% 0,00% 21,17% -34,10% -3,26% 15,89% 33,63% 11,32%
Vinstmarginal 48,84% 6,90% -338,24% 0,00% 26,21% -35,37% -4,03% 14,21% 22,91% 5,63%
Bruttovinstmarginal 99,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 83,53% 46,39% 373,53% 172,54% 99,60% 64,97% 82,71% 59,93% 42,36% 17,83%
Soliditet 64,02% 38,54% 58,80% 65,09% 80,27% 63,74% 62,01% 64,99% 60,74% 36,12%
Kassalikviditet 293,96% 162,71% 242,70% 289,92% 518,64% 275,23% 317,42% 335,00% 285,86% 159,54%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...