Visa allt om Med.Reg. Göteborg AB
Visa allt om Med.Reg. Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 387 346 319 34 142 248 294 347 549 838
Övrig omsättning 21 - - - - - - - - 3
Rörelseresultat (EBIT) 347 166 17 -120 -4 38 -114 -45 41 188
Resultat efter finansnetto 349 167 21 -118 -1 62 -106 -48 76 191
Årets resultat 218 102 21 -112 -3 52 4 -51 67 101
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 1 5 11 21 26
Omsättningstillgångar 758 438 384 216 374 306 300 419 469 546
Tillgångar 758 438 384 216 374 307 305 430 491 571
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 418 250 148 127 239 242 190 186 237 259
Obeskattade reserver 109 39 0 0 6 6 6 112 114 122
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 231 149 236 89 129 59 109 132 140 191
Skulder och eget kapital 758 438 384 216 374 307 305 430 491 571
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 31 - - 91 178 192 222 209
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 73 0 12 92 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 34 21 15 40 38 67 72 80 69
Utdelning till aktieägare 80 50 0 0 0 0 0 0 0 89
Omsättning 408 346 319 34 142 248 294 347 549 841
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 387 346 319 34 142 248 294 347 549 838
Personalkostnader per anställd (tkr) - 108 52 27 132 130 236 264 315 281
Rörelseresultat, EBITDA 347 166 17 -120 -3 42 -108 -35 52 199
Nettoomsättningförändring 11,85% 8,46% 838,24% -76,06% -42,74% -15,65% -15,27% -36,79% -34,49% -%
Du Pont-modellen 46,17% 38,58% 5,73% -53,24% 0,00% 21,17% -34,10% -3,26% 15,89% 33,63%
Vinstmarginal 90,44% 48,84% 6,90% -338,24% 0,00% 26,21% -35,37% -4,03% 14,21% 22,91%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 136,18% 83,53% 46,39% 373,53% 172,54% 99,60% 64,97% 82,71% 59,93% 42,36%
Soliditet 66,36% 64,02% 38,54% 58,80% 65,09% 80,27% 63,74% 62,01% 64,99% 60,74%
Kassalikviditet 328,14% 293,96% 162,71% 242,70% 289,92% 518,64% 275,23% 317,42% 335,00% 285,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...