Visa allt om Tabodal Livs AB
Visa allt om Tabodal Livs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 26 515 27 558 28 670 26 135 25 737 24 453 24 217 23 842 22 583 21 623
Övrig omsättning - - - - - - - 9 - 1
Rörelseresultat (EBIT) 318 403 539 848 681 365 692 793 463 425
Resultat efter finansnetto 295 412 544 942 551 235 702 786 456 395
Årets resultat 207 393 188 603 233 142 414 484 339 193
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 440 1 632 2 541 1 500 1 403 1 526 415 1 043 663 622
Omsättningstillgångar 3 304 4 128 3 658 3 839 3 200 3 183 4 243 3 490 3 002 2 421
Tillgångar 5 744 5 760 6 199 5 339 4 603 4 709 4 657 4 533 3 665 3 043
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 910 2 003 1 911 2 023 1 620 1 586 1 645 1 431 1 297 957
Obeskattade reserver 1 266 1 239 1 330 1 045 897 715 716 607 501 524
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 84 390 287 367 14 63
Kortfristiga skulder 2 569 2 519 2 959 2 271 2 002 2 018 2 010 2 128 1 854 1 498
Skulder och eget kapital 5 744 5 760 6 199 5 339 4 603 4 709 4 657 4 533 3 665 3 043
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 429 443 420 425 346 388
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 3 474 3 713 3 364 2 844 2 362 2 266 1 835 1 655 1 720 1 669
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 085 1 165 944 835 859 811 720 894 813 747
Utdelning till aktieägare 200 300 300 300 200 200 200 200 350 0
Omsättning 26 515 27 558 28 670 26 135 25 737 24 453 24 217 23 851 22 583 21 624
Nyckeltal
Antal anställda 13 13 11 9 9 10 8 8 8 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 040 2 120 2 606 2 904 2 860 2 445 3 027 2 980 2 823 4 325
Personalkostnader per anställd (tkr) 351 376 391 410 406 352 372 372 360 561
Rörelseresultat, EBITDA 613 686 766 916 747 460 809 940 645 575
Nettoomsättningförändring -3,78% -3,88% 9,70% 1,55% 5,25% 0,97% 1,57% 5,57% 4,44% -%
Du Pont-modellen 5,55% 7,45% 9,08% 17,85% 15,03% 7,75% 15,98% 17,94% 12,96% 14,03%
Vinstmarginal 1,20% 1,56% 1,96% 3,65% 2,69% 1,49% 3,07% 3,41% 2,10% 1,97%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 17,54% 18,64% 18,33% 16,84% 16,76%
Rörelsekapital/omsättning 2,77% 5,84% 2,44% 6,00% 4,65% 4,76% 9,22% 5,71% 5,08% 4,27%
Soliditet 50,44% 51,55% 46,64% 52,32% 49,56% 44,87% 46,39% 41,21% 45,23% 43,85%
Kassalikviditet 79,60% 118,26% 82,46% 126,86% 111,44% 107,88% 167,21% 126,97% 117,91% 107,48%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...