Visa allt om Lagerfors Konvertering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Nettoomsättning 1 581 5 166 6 907 6 354 6 872 16 075 18 746 16 813 16 198 19 023
Övrig omsättning 111 7 - 57 - - 3 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -57 52 409 226 140 887 1 156 946 637 79
Resultat efter finansnetto -1 117 2 339 123 11 832 1 100 803 462 -88
Årets resultat -1 117 1 264 94 516 499 773 354 183 338
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 860 990 1 154 1 510 1 778 790 955 1 183 1 481 1 012
Omsättningstillgångar 695 1 955 2 549 3 348 3 128 4 048 4 611 5 495 6 451 5 509
Tillgångar 1 555 2 944 3 703 4 858 4 907 4 838 5 566 6 678 7 932 6 521
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -495 622 621 1 122 1 106 1 303 1 302 1 884 3 231 1 592
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 692 550 504 200 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 579 1 640 0 556 724 177 0 0 285 1 468
Kortfristiga skulder 470 681 3 081 3 180 3 076 2 667 3 715 4 289 4 216 3 460
Skulder och eget kapital 1 555 2 944 3 703 4 858 4 907 4 838 5 566 6 678 7 932 6 521
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 560 510 545 528 406
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 435 1 569 1 776 1 767 1 787 1 851 2 280 2 333 2 521 2 656
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 134 595 747 767 813 994 1 183 1 195 1 180 1 179
Utdelning till aktieägare 0 0 0 500 0 200 300 500 1 700 0
Omsättning 1 692 5 173 6 907 6 411 6 872 16 075 18 749 16 813 16 198 19 023
Nyckeltal
Antal anställda 2 5 6 6 6 8 10 12 12 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 791 1 033 1 151 1 059 1 145 2 009 1 875 1 401 1 350 1 463
Personalkostnader per anställd (tkr) 290 425 426 430 442 431 403 338 348 310
Rörelseresultat, EBITDA 73 289 898 495 370 1 190 1 491 1 311 969 529
Nettoomsättningförändring -69,40% -25,21% 8,70% -7,54% -57,25% -14,25% 11,50% 3,80% -% -%
Du Pont-modellen -3,67% 1,83% 11,15% 4,65% 2,89% 18,38% 20,80% 14,20% 8,04% 1,21%
Vinstmarginal -3,61% 1,05% 5,98% 3,56% 2,07% 5,53% 6,18% 5,64% 3,94% 0,42%
Bruttovinstmarginal 65,09% 64,17% 63,63% 60,97% 65,21% 39,68% 40,08% 42,27% 45,12% 30,96%
Rörelsekapital/omsättning 14,23% 24,66% -7,70% 2,64% 0,76% 8,59% 4,78% 7,17% 13,80% 10,77%
Soliditet -31,83% 21,13% 16,77% 23,10% 22,54% 37,47% 30,67% 33,65% 42,55% 24,41%
Kassalikviditet 65,32% 221,44% 61,44% 77,96% 77,50% 123,21% 97,74% 101,77% 137,36% 138,53%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...