Visa allt om Utsund Agro AB
Visa allt om Utsund Agro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 3 211 2 377 2 955 3 650 2 380 2 258 2 542 2 802 2 010 2 042
Övrig omsättning 393 729 1 079 729 748 739 663 725 1 598 622
Rörelseresultat (EBIT) 279 175 -260 -595 176 95 336 421 227 -570
Resultat efter finansnetto 119 -22 -474 -942 50 0 50 160 33 -747
Årets resultat 119 -22 -474 -942 50 0 50 160 33 -747
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 382 2 614 3 263 3 771 3 361 2 078 2 278 1 978 2 199 2 285
Omsättningstillgångar 2 734 2 706 2 401 3 742 4 313 3 440 2 786 3 069 3 195 2 673
Tillgångar 5 116 5 320 5 664 7 513 7 674 5 518 5 064 5 048 5 394 4 958
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 231 113 135 358 350 301 301 351 191 157
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 198 1 490 1 690 2 242 5 477 4 123 4 023 3 574 3 772 3 969
Kortfristiga skulder 3 686 3 718 3 840 4 912 1 846 1 095 740 1 122 1 431 832
Skulder och eget kapital 5 116 5 320 5 664 7 513 7 674 5 518 5 064 5 048 5 394 4 958
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 44 85 234 521 429 287 19 94 340 480
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 22 30 46 140 121 92 6 29 100 147
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 604 3 106 4 034 4 379 3 128 2 997 3 205 3 527 3 608 2 664
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 2 1 1 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 211 2 377 2 955 1 825 1 190 1 129 2 542 2 802 1 005 681
Personalkostnader per anställd (tkr) 67 109 280 265 204 126 39 123 187 209
Rörelseresultat, EBITDA 608 518 264 117 516 494 725 798 549 -227
Nettoomsättningförändring 35,09% -19,56% -19,04% 53,36% 5,40% -11,17% -9,28% 39,40% -1,57% -%
Du Pont-modellen 5,77% 3,48% -4,34% -7,72% 3,06% 3,04% 6,77% 8,52% 4,30% -11,42%
Vinstmarginal 9,19% 7,78% -8,32% -15,89% 9,87% 7,44% 13,49% 15,35% 11,54% -27,72%
Bruttovinstmarginal 52,48% 65,33% 33,03% 50,58% 72,14% 59,26% 56,65% 58,03% 28,66% 58,18%
Rörelsekapital/omsättning -29,65% -42,57% -48,70% -32,05% 103,66% 103,85% 80,49% 69,49% 87,76% 90,16%
Soliditet 4,52% 2,12% 2,38% 4,77% 4,56% 5,45% 5,94% 6,95% 3,54% 3,17%
Kassalikviditet 52,17% 22,46% 21,20% 27,57% 104,23% 140,00% 128,65% 100,53% 94,13% 113,58%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...