Visa allt om Datakonkret Holding AB
Visa allt om Datakonkret Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -6 -6 -6 -8 -14 -13 1 -14 -10
Resultat efter finansnetto -1 394 407 343 592 -14 -13 4 979 1 386 1 637
Årets resultat -1 394 407 344 594 -10 -10 4 987 1 386 1 637
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 700 1 700 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800
Omsättningstillgångar 213 619 536 478 715 343 1 151 5 984 5 19
Tillgångar 1 913 2 319 2 336 2 278 2 515 2 143 2 951 7 784 1 805 1 819
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 913 2 313 2 330 2 273 2 424 2 049 2 647 7 059 1 800 1 814
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 5 5 5 91 94 304 725 5 5
Skulder och eget kapital 1 913 2 319 2 336 2 278 2 515 2 143 2 951 7 784 1 805 1 819
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
2009-04
2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 - - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 - - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600 1 400
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 - - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -6 -6 -6 -8 -14 -13 1 -14 -10
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 63,96% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 49 790,00% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 52 590,00% -% -%
Soliditet 100,00% 99,74% 99,74% 99,78% 96,38% 95,61% 89,70% 90,69% 99,72% 99,73%
Kassalikviditet -% 12 380,00% 10 720,00% 9 560,00% 785,71% 364,89% 378,62% 825,38% 100,00% 380,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...