Visa allt om Bolaget Retires AB
Visa allt om Bolaget Retires AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 52 1 358 1 461 2 064 2 797 4 148 4 248 4 257
Övrig omsättning 10 - 23 21 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -71 -94 -676 -365 -339 -464 -269 70 -57 108
Resultat efter finansnetto -71 -93 -679 -376 -343 -465 27 61 -67 93
Årets resultat -71 -93 -679 -376 -343 -465 27 44 113 70
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 81 163 254 346 31 42 36 183 214 162
Omsättningstillgångar 0 0 18 306 281 408 1 238 1 026 1 185 1 735
Tillgångar 81 163 272 651 312 450 1 274 1 209 1 399 1 897
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -773 -702 -609 -569 -193 -97 449 272 270 306
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 854 854 183 427 86 0 0 0 45 109
Kortfristiga skulder 0 10 698 793 419 547 825 937 1 084 1 253
Skulder och eget kapital 81 163 272 651 312 450 1 274 1 209 1 399 1 897
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 116 97 196 177 474
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 80
Löner till övriga anställda 0 0 151 349 236 642 682 874 991 692
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 30 70 63 238 270 364 428 427
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Omsättning 10 0 75 1 379 1 461 2 064 2 797 4 148 4 248 4 257
Nyckeltal
Antal anställda - 0 1 2 3 3 3 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 52 679 487 688 932 1 037 1 062 851
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 182 210 100 307 356 363 404 324
Rörelseresultat, EBITDA 10 -3 -584 -273 -329 -453 -222 130 4 180
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -96,17% -7,05% -29,22% -26,21% -32,57% -2,35% -0,21% -%
Du Pont-modellen -% -% -248,53% -56,07% -108,65% -103,11% 2,59% 5,79% -4,00% 5,69%
Vinstmarginal -% -% -1 300,00% -26,88% -23,20% -22,48% 1,18% 1,69% -1,32% 2,54%
Bruttovinstmarginal -% -% -50,00% 59,57% 56,47% 60,37% 61,42% 64,27% 63,04% 62,23%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -1 307,69% -35,86% -9,45% -6,73% 14,77% 2,15% 2,38% 11,32%
Soliditet -954,32% -430,67% -223,90% -87,40% -61,86% -21,56% 35,24% 22,50% 19,30% 24,82%
Kassalikviditet -% 0,00% 2,58% 32,16% 57,52% 44,42% 130,67% 92,85% 93,36% 126,18%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...