Visa allt om BW Pharma Aktiebolag
Visa allt om BW Pharma Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 1 861 2 251 2 310 2 278 2 269 2 113 2 070 2 039
Övrig omsättning - - 153 111 120 115 402 55 - -
Rörelseresultat (EBIT) -34 -162 826 829 929 789 1 591 968 483 336
Resultat efter finansnetto 20 -14 881 887 977 577 1 599 968 479 326
Årets resultat 203 66 725 522 569 210 701 524 282 247
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 207 345 483 629 17 107 263
Omsättningstillgångar 3 417 3 537 3 794 2 980 2 451 2 036 1 797 1 547 1 028 859
Tillgångar 3 417 3 537 3 794 3 187 2 796 2 519 2 426 1 564 1 135 1 122
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 139 2 091 2 195 1 471 1 159 941 980 729 486 403
Obeskattade reserver 1 174 1 417 1 519 1 576 1 413 1 219 1 039 397 165 79
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 41 73 208
Kortfristiga skulder 104 30 81 141 224 360 407 397 413 431
Skulder och eget kapital 3 417 3 537 3 794 3 187 2 796 2 519 2 426 1 564 1 135 1 122
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 853 440 494 799 685
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 100
Löner till övriga anställda 0 0 731 769 796 32 41 47 31 159
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 80 101 116 211 152 192 309 347
Utdelning till aktieägare 150 155 170 218 210 350 250 450 280 200
Omsättning 0 0 2 014 2 362 2 430 2 393 2 671 2 168 2 070 2 039
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 2 2 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 931 1 126 1 155 1 139 1 135 1 057 1 035 680
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 409 441 460 554 322 372 582 402
Rörelseresultat, EBITDA -34 -162 826 967 1 067 934 1 670 1 058 581 448
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -17,33% -2,55% 1,40% 0,40% 7,38% 2,08% 1,52% -%
Du Pont-modellen -% -% 23,25% 27,86% 45,49% 34,62% 65,95% 62,34% 43,26% 30,30%
Vinstmarginal -% -% 47,39% 39,45% 55,06% 38,28% 70,52% 46,14% 23,72% 16,67%
Bruttovinstmarginal -% -% 96,72% 94,89% 96,45% 98,99% 99,16% 98,49% 99,47% 99,17%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 199,52% 126,12% 96,41% 73,57% 61,26% 54,42% 29,71% 20,99%
Soliditet 89,40% 90,37% 89,08% 82,60% 78,70% 73,02% 71,96% 64,89% 53,29% 40,99%
Kassalikviditet 3 285,58% 11 790,00% 4 683,95% 2 113,48% 1 094,20% 565,56% 441,52% 389,67% 248,91% 199,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...