Visa allt om F. Borgströms Taxi AB
Visa allt om F. Borgströms Taxi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 53 202 1 052 801 762 814 914 1 620 4 128 5 132
Övrig omsättning 11 63 41 65 24 17 44 63 127 8
Rörelseresultat (EBIT) 14 -46 1 97 56 0 -63 -438 -121 101
Resultat efter finansnetto 14 -44 1 98 56 -1 -63 -437 -113 181
Årets resultat 14 -44 1 74 56 -1 -63 -80 0 65
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 47 24 40 57 16 31 47 133 243 454
Omsättningstillgångar 379 490 623 646 664 763 714 897 1 481 1 936
Tillgångar 426 514 662 703 680 794 761 1 030 1 724 2 390
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 421 507 551 550 606 670 671 735 904 1 152
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 357 482
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 6 6 36 23 151
Kortfristiga skulder 4 7 111 153 74 118 84 261 441 606
Skulder och eget kapital 426 514 662 703 680 794 761 1 030 1 724 2 390
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 69 - - - 15 0 57 110 542
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 419 290 367 285 328 823 1 951 1 795
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 36 165 85 108 86 156 283 809 890
Utdelning till aktieägare 200 100 0 0 130 120 0 0 89 248
Omsättning 64 265 1 093 866 786 831 958 1 683 4 255 5 140
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 1 1 2 2 3 7 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 202 1 052 801 762 407 457 540 590 513
Personalkostnader per anställd (tkr) - 106 584 386 376 213 242 392 414 321
Rörelseresultat, EBITDA 16 -37 18 108 71 16 -28 -361 -41 209
Nettoomsättningförändring -73,76% -80,80% 31,34% 5,12% -6,39% -10,94% -43,58% -60,76% -19,56% -%
Du Pont-modellen 3,29% -8,56% 0,15% 13,94% 8,24% 0,00% -8,15% -42,04% -6,09% 7,87%
Vinstmarginal 26,42% -21,78% 0,10% 12,23% 7,35% 0,00% -6,78% -26,73% -2,54% 3,66%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 66,83% 61,49% 63,33% 74,59% 73,75%
Rörelsekapital/omsättning 707,55% 239,11% 48,67% 61,55% 77,43% 79,24% 68,93% 39,26% 25,19% 25,92%
Soliditet 98,83% 98,64% 83,23% 78,24% 89,12% 84,38% 88,17% 71,36% 67,35% 62,72%
Kassalikviditet 9 475,00% 7 000,00% 561,26% 422,22% 897,30% 646,61% 850,00% 343,68% 335,83% 319,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...