Visa allt om Göteborgs Tankcontainerservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Nettoomsättning 11 017 9 954 8 042 7 437 5 766 5 308 4 453 4 632 4 206 3 550
Övrig omsättning - - - - 70 4 33 26 4 -
Rörelseresultat (EBIT) 480 771 438 203 264 33 -96 66 16 60
Resultat efter finansnetto 480 767 416 178 232 14 -111 58 -11 13
Årets resultat 234 401 223 54 117 1 -44 20 -11 9
Balansräkningar (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 295 599 613 493 580 63 94 142 150 188
Omsättningstillgångar 2 694 2 453 2 214 1 679 1 271 1 048 921 843 1 231 736
Tillgångar 3 989 3 052 2 826 2 173 1 851 1 111 1 015 985 1 381 924
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 800 796 595 371 317 200 199 243 222 233
Obeskattade reserver 670 533 333 250 70 7 0 67 47 47
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 444 173 395 513 570 207 277 220 256 195
Kortfristiga skulder 2 075 1 550 1 503 1 038 894 697 538 455 856 450
Skulder och eget kapital 3 989 3 052 2 826 2 173 1 851 1 111 1 015 985 1 381 924
Löner & utdelning (tkr)
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
2003-12
Löner till styrelse & VD 714 902 465 348 382 674 476 564 335 335
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 210 2 237 2 032 1 898 1 490 1 029 865 991 1 049 1 037
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 001 879 756 675 623 611 484 499 413 422
Utdelning till aktieägare 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 017 9 954 8 042 7 437 5 836 5 312 4 486 4 658 4 210 3 550
Nyckeltal
Antal anställda 8 9 9 8 7 6 6 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 377 1 106 894 930 824 885 742 772 841 710
Personalkostnader per anställd (tkr) 495 457 369 383 365 418 346 10 352 326
Rörelseresultat, EBITDA 662 967 749 365 513 114 -55 66 78 97
Nettoomsättningförändring 10,68% 23,78% 8,14% 28,98% 8,63% 19,20% -3,86% 10,13% 18,48% -%
Du Pont-modellen 12,28% 25,72% 15,85% 9,62% 14,64% 3,78% -8,18% 8,32% 1,38% 6,49%
Vinstmarginal 4,45% 7,89% 5,57% 2,81% 4,70% 0,79% -1,86% 1,77% 0,45% 1,69%
Bruttovinstmarginal 69,80% 77,02% 77,17% 71,91% 100,00% 73,08% 72,31% 73,53% 76,65% 74,51%
Rörelsekapital/omsättning 5,62% 9,07% 8,84% 8,62% 6,54% 6,61% 8,60% 8,38% 8,92% 8,06%
Soliditet 32,43% 38,95% 29,74% 25,55% 19,85% 18,46% 19,61% 29,57% 18,53% 28,88%
Kassalikviditet 103,71% 122,00% 107,19% 108,48% 87,70% 98,71% 91,45% 144,62% 112,38% 116,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...