Visa allt om Wiad Invest AB
Visa allt om Wiad Invest AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
Nettoomsättning 3 517 3 834 6 587 5 776 3 809 4 269 6 754 4 371 3 906 4 079
Övrig omsättning 15 21 685 654 817 702 658 806 730 880
Rörelseresultat (EBIT) -274 -73 -636 -31 -471 -578 568 -52 -1 219 -415
Resultat efter finansnetto -124 102 -540 8 -412 -520 648 4 -1 164 -754
Årets resultat -124 100 -546 6 -414 -520 506 6 -884 -964
Balansräkningar (tkr)
2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 311 29 169 29 662 23 873 25 398 26 171 26 093 26 670 27 283 28 117
Omsättningstillgångar 1 928 1 643 1 694 4 981 2 830 2 564 4 238 2 020 2 921 5 845
Tillgångar 30 240 30 811 31 356 28 854 28 228 28 736 30 331 28 690 30 204 33 962
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 650 23 775 23 675 24 220 24 214 24 845 28 395 27 889 27 883 18 767
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280
Långfristiga skulder 25 252 2 100 6 360 0 0 0 0 0 1 397 13 990
Kortfristiga skulder 1 338 4 937 1 322 4 633 4 014 3 890 1 935 801 924 925
Skulder och eget kapital 30 240 30 811 31 356 28 854 28 228 28 736 30 331 28 690 30 204 33 962
Löner & utdelning (tkr)
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
2005-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 566 503 891 878 921 939 650 650 566 717
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 197 164 304 302 296 316 242 199 180 243
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 532 3 855 7 272 6 430 4 626 4 971 7 412 5 177 4 636 4 959
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 3 4 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 517 3 834 3 294 1 925 952 1 067 2 251 1 457 1 302 1 360
Personalkostnader per anställd (tkr) 776 670 601 396 305 319 297 283 249 320
Rörelseresultat, EBITDA 760 801 649 1 729 328 311 1 924 1 024 -5 723
Nettoomsättningförändring -8,27% -41,79% 14,04% 51,64% -10,78% -36,79% 54,52% 11,90% -4,24% -%
Du Pont-modellen -0,40% 0,33% -1,72% 0,02% -1,46% -1,81% 2,14% 0,02% -3,85% -1,15%
Vinstmarginal -3,47% 2,66% -8,20% 0,12% -10,84% -12,18% 9,59% 0,11% -29,77% -9,61%
Bruttovinstmarginal 97,27% 97,39% 76,39% 82,24% 74,32% 74,26% 70,43% 80,99% 57,53% 74,75%
Rörelsekapital/omsättning 16,78% -85,92% 5,65% 6,02% -31,08% -31,06% 34,10% 27,89% 51,13% 120,62%
Soliditet 12,07% 77,16% 75,50% 83,94% 85,78% 86,46% 93,62% 97,21% 92,32% 55,26%
Kassalikviditet 144,10% 33,28% 127,00% 92,40% 68,01% 63,34% 213,85% 230,96% 295,56% 548,65%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 -8 -8 -8 -8 -8 -7 -8
Resultat efter finansnetto 40 0 0 -7 -6 -7 -8 6 1 23
Årets resultat 385 788 45 93 -556 -7 -427 -514 150 5
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 390 25 277 25 672 25 627 25 527 26 084 26 092 26 519 25 939 26 790
Omsättningstillgångar 1 508 1 235 52 52 59 57 57 57 1 151 149
Tillgångar 26 898 26 512 25 725 25 679 25 586 26 142 26 149 26 576 27 090 26 939
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 650 3 266 2 477 22 432 22 339 22 895 22 902 23 546 27 089 26 939
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 23 247 23 247 23 247 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 3 247 3 247 3 247 3 247 3 030 0 0
Skulder och eget kapital 26 898 26 512 25 725 25 679 25 586 26 142 26 149 26 576 27 090 26 939
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 217 0 1 100 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 -8 -8 -8 -8 -8 -7 -8
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 13,57% 12,32% 9,63% 87,36% 87,31% 87,58% 87,58% 88,60% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet -% -% -% 1,60% 1,82% 1,76% 1,76% 1,88% -% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...