Visa allt om Limhamns Veterinärklinik AB
Visa allt om Limhamns Veterinärklinik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 084 2 040 1 884 1 945 2 067 2 129 2 061 1 879 1 620 1 689
Övrig omsättning 43 - - - - 1 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -56 180 -36 -40 76 211 202 52 -48 148
Resultat efter finansnetto -80 151 -56 -55 53 200 200 18 -66 131
Årets resultat 3 75 0 -2 58 105 121 38 0 79
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 233 293 103 125 115 141 199 145 223 279
Omsättningstillgångar 345 409 313 346 481 483 346 328 274 399
Tillgångar 578 702 415 471 596 624 545 474 497 678
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 252 248 173 173 225 258 242 186 148 238
Obeskattade reserver 5 90 36 95 148 173 121 81 123 191
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 144 200 0 0 0 0 0 0 7 24
Kortfristiga skulder 178 164 206 203 223 193 182 206 218 226
Skulder och eget kapital 578 702 415 471 596 624 545 474 497 678
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 484 463 463 427 424 403 333
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 907 755 791 311 302 294 284 263 255 218
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 295 239 289 303 331 305 288 289 261 213
Utdelning till aktieägare 40 0 0 0 50 90 90 65 0 89
Omsättning 2 127 2 040 1 884 1 945 2 067 2 130 2 061 1 879 1 620 1 689
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 695 680 942 973 1 034 1 065 1 031 940 810 845
Personalkostnader per anställd (tkr) 397 331 544 552 552 538 503 491 463 386
Rörelseresultat, EBITDA 4 243 -14 -19 102 257 244 121 23 208
Nettoomsättningförändring 2,16% 8,28% -3,14% -5,90% -2,91% 3,30% 9,69% 15,99% -4,09% -%
Du Pont-modellen -9,69% 25,64% -8,67% -7,64% 12,92% 35,26% 40,18% 11,39% -9,26% 21,98%
Vinstmarginal -2,69% 8,82% -1,91% -1,85% 3,73% 10,33% 10,63% 2,87% -2,84% 8,82%
Bruttovinstmarginal 74,76% 74,31% 73,94% 73,78% 75,52% 76,47% 75,50% 72,65% 72,90% 73,48%
Rörelsekapital/omsättning 8,01% 12,01% 5,68% 7,35% 12,48% 13,62% 7,96% 6,49% 3,46% 10,24%
Soliditet 44,27% 45,33% 48,45% 51,60% 56,05% 61,78% 60,77% 51,54% 47,60% 55,39%
Kassalikviditet 144,38% 184,76% 116,50% 133,50% 173,99% 190,16% 155,49% 133,50% 99,08% 153,98%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...