Visa allt om Ljungby Tennisklubb AB
Visa allt om Ljungby Tennisklubb AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 428 496 630 618 579 592 517 457 410 434
Övrig omsättning - 517 - 9 7 - 68 67 65 34
Rörelseresultat (EBIT) 130 159 138 195 177 190 228 104 108 37
Resultat efter finansnetto 129 148 115 159 138 146 154 32 38 -26
Årets resultat 99 148 106 144 101 89 108 32 38 -22
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 192 1 323 1 394 1 544 1 665 1 775 1 591 1 708 1 730 1 899
Omsättningstillgångar 343 180 290 259 163 140 439 72 64 102
Tillgångar 1 535 1 503 1 684 1 803 1 828 1 915 2 029 1 780 1 794 2 002
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 993 894 746 640 496 395 306 198 166 128
Obeskattade reserver 166 164 164 155 140 104 46 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 100 350 600 1 130 1 380 1 640 1 500 1 560 1 705
Kortfristiga skulder 376 345 424 408 62 37 38 82 68 169
Skulder och eget kapital 1 535 1 503 1 684 1 803 1 828 1 915 2 029 1 780 1 794 2 002
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 8 0 0 11 8 31 107 72 207
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 2 0 0 2 1 8 43 27 66
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 428 1 013 630 627 586 592 585 524 475 468
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 496 - 618 579 592 517 457 410 434
Personalkostnader per anställd (tkr) - 10 - 4 14 9 38 61 45 69
Rörelseresultat, EBITDA 285 312 288 345 326 337 346 271 277 206
Nettoomsättningförändring -13,71% -21,27% 1,94% 6,74% -2,20% 14,51% 13,13% 11,46% -5,53% -%
Du Pont-modellen 8,47% 10,58% 8,19% 10,82% 9,68% 9,92% 11,24% 5,84% 6,02% 1,90%
Vinstmarginal 30,37% 32,06% 21,90% 31,55% 30,57% 32,09% 44,10% 22,76% 26,34% 8,76%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,10% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -7,71% -33,27% -21,27% -24,11% 17,44% 17,40% 77,56% -2,19% -0,98% -15,44%
Soliditet 73,13% 67,99% 51,48% 41,83% 32,78% 24,63% 16,71% 11,12% 9,25% 6,39%
Kassalikviditet 91,22% 52,17% 68,40% 63,48% 262,90% 378,38% 1 155,26% 87,80% 94,12% 60,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...