Visa allt om SOSTA Espresso Bar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 383 3 838 2 851 2 404 5 641 5 538 5 406 5 665 5 628 4 258
Övrig omsättning 153 355 351 373 2 521 - - 8 191 356
Rörelseresultat (EBIT) -1 402 -887 -647 -428 1 916 -142 -250 -81 -20 -177
Resultat efter finansnetto -1 480 -955 -682 -429 1 862 -164 -280 -106 -52 -246
Årets resultat 0 0 -588 -429 1 787 0 0 -2 -2 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 171 1 910 2 114 1 013 1 118 230 316 420 646 697
Omsättningstillgångar 910 277 331 393 1 384 601 430 716 702 435
Tillgångar 3 081 2 187 2 445 1 406 2 502 831 746 1 137 1 348 1 132
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 101 102 690 1 889 101 101 101 104 106
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 492 1 703 2 024 307 0 260 251 600 664 743
Kortfristiga skulder 488 383 320 409 613 469 393 435 581 283
Skulder och eget kapital 3 081 2 187 2 445 1 406 2 502 831 746 1 137 1 348 1 132
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 360 360 360 350 492
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 906 2 242 1 594 1 280 2 471 1 855 1 905 1 955 1 881 857
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 563 652 564 412 769 744 720 745 680 451
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 536 4 193 3 202 2 777 8 162 5 538 5 406 5 673 5 819 4 614
Nyckeltal
Antal anställda 8 10 7 9 9 9 10 10 9 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 423 384 407 267 627 615 541 567 625 710
Personalkostnader per anställd (tkr) 308 289 308 188 345 329 294 306 324 300
Rörelseresultat, EBITDA -854 -559 -337 -292 2 054 -56 7 171 257 79
Nettoomsättningförändring -11,86% 34,62% 18,59% -57,38% 1,86% 2,44% -4,57% 0,66% 32,17% -%
Du Pont-modellen -45,50% -40,56% -26,42% -30,09% 76,90% -16,85% -33,24% -5,80% -0,67% -15,19%
Vinstmarginal -41,44% -23,11% -22,66% -17,60% 34,11% -2,53% -4,59% -1,17% -0,16% -4,04%
Bruttovinstmarginal 77,09% 77,44% 79,66% 77,91% 77,31% 74,63% 77,12% 76,63% 75,20% 68,27%
Rörelsekapital/omsättning 12,47% -2,76% 0,39% -0,67% 13,67% 2,38% 0,68% 4,96% 2,15% 3,57%
Soliditet 3,28% 4,62% 4,17% 49,08% 75,50% 12,15% 13,54% 8,88% 7,72% 9,36%
Kassalikviditet 86,68% 57,70% 74,06% 85,33% 218,76% 108,96% 83,46% 142,99% 107,23% 131,45%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...