Visa allt om Massaberedaren AB
Visa allt om Massaberedaren AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 50 0 0 63 625 667 923 1 158
Övrig omsättning 1 328 32 - - - - 71 91 83 228
Rörelseresultat (EBIT) 1 005 -303 -162 -103 -93 -97 21 -54 25 -100
Resultat efter finansnetto 939 -367 -273 -303 -196 -214 -90 -186 -87 -205
Årets resultat 939 -367 -268 -303 -196 -214 -90 -186 -87 -205
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 7 219 4 710 3 116 2 770 2 546 2 604 2 670 2 744 2 308
Omsättningstillgångar 259 103 17 0 18 54 272 300 392 429
Tillgångar 259 7 322 4 726 3 116 2 787 2 600 2 875 2 970 3 136 2 737
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 258 100 -168 100 101 100 135 122 205 -153
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 275 280 198 132 134 137 140 0
Långfristiga skulder 0 4 850 3 770 2 261 2 284 2 283 2 508 2 617 2 690 2 813
Kortfristiga skulder 0 2 371 849 475 205 85 98 94 101 77
Skulder och eget kapital 259 7 322 4 726 3 116 2 787 2 600 2 875 2 970 3 136 2 737
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04 2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 70 146 185 209
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 1 22 26 46 71
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 1 31 56 70 80
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 328 32 50 0 0 63 696 758 1 006 1 386
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 63 625 667 462 579
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 2 127 236 157 184
Rörelseresultat, EBITDA 1 005 -238 -110 -64 -54 -57 97 20 89 -40
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -% -100,00% -89,92% -6,30% -27,74% -20,29% -%
Du Pont-modellen -% -% -3,43% -% -% -3,73% 0,73% -1,82% 0,80% -3,65%
Vinstmarginal -% -% -324,00% -% -% -153,97% 3,36% -8,10% 2,71% -8,64%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% -% -% 65,08% 58,72% 56,67% 62,30% 62,35%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -1 664,00% -% -% -49,21% 27,84% 30,88% 31,53% 30,40%
Soliditet 99,61% 1,37% -3,55% 3,21% 3,62% 3,85% 4,70% 4,11% 6,54% -5,59%
Kassalikviditet -% 4,34% 2,00% 0,00% 8,78% 63,53% 11,22% 18,09% 52,48% 75,32%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...