Visa allt om Skogsfamiljen Vårdverksamheter AB
Visa allt om Skogsfamiljen Vårdverksamheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 212 5 389 5 831 5 004 4 765 4 209 5 629 5 421 5 155 5 063
Övrig omsättning 90 90 - 2 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 199 -52 313 77 265 -533 337 -139 -535 320
Resultat efter finansnetto 197 -56 304 67 262 -533 336 -141 -537 319
Årets resultat 110 -4 233 34 272 -468 219 -157 -382 163
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 400 219 261 268 31 54 46 73 89 95
Omsättningstillgångar 1 054 1 010 1 105 856 751 570 980 699 770 927
Tillgångar 1 454 1 229 1 366 1 124 782 624 1 026 772 859 1 023
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 918 809 813 580 408 135 604 385 384 493
Obeskattade reserver 86 31 45 40 7 16 82 17 0 155
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 20 0 0 33 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 430 390 508 471 368 472 341 371 475 375
Skulder och eget kapital 1 454 1 229 1 366 1 124 782 624 1 026 772 859 1 023
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 407 395 342 319 322 330 298
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 198 2 346 2 465 1 632 1 408 1 494 1 653 1 473 1 672 1 457
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 873 885 949 771 690 737 809 797 851 668
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 302 5 479 5 831 5 006 4 765 4 209 5 629 5 421 5 155 5 063
Nyckeltal
Antal anställda 7 5 5 5 5 5 7 7 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 745 1 078 1 166 1 001 953 842 804 774 573 563
Personalkostnader per anställd (tkr) 478 705 721 610 534 560 424 414 344 315
Rörelseresultat, EBITDA 268 11 377 123 288 -505 364 -113 -508 337
Nettoomsättningförändring -3,28% -7,58% 16,53% 5,02% 13,21% -25,23% 3,84% 5,16% 1,82% -%
Du Pont-modellen 13,69% -4,23% 22,91% 6,85% 33,89% -85,42% 32,85% -18,01% -62,17% 31,28%
Vinstmarginal 3,82% -0,96% 5,37% 1,54% 5,56% -12,66% 5,99% -2,56% -10,36% 6,32%
Bruttovinstmarginal 88,66% 87,70% 87,77% 85,65% 87,85% 86,58% 89,22% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 11,97% 11,50% 10,24% 7,69% 8,04% 2,33% 11,35% 6,05% 5,72% 10,90%
Soliditet 67,75% 67,79% 62,09% 54,22% 52,83% 23,52% 64,76% 51,46% 44,70% 59,10%
Kassalikviditet 245,12% 258,97% 217,52% 181,74% 204,08% 120,76% 287,39% 188,41% 162,11% 247,20%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...