Visa allt om Bravik Dikt & Drama Aktiebolag
Visa allt om Bravik Dikt & Drama Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 327 504 359 763 682 848 430 190 458 932
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -73 -14 -73 117 -36 101 62 -73 -77 49
Resultat efter finansnetto -56 -10 -72 118 -36 99 64 -75 -70 50
Årets resultat -56 -10 -47 72 -36 88 64 -75 -70 32
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 28 30 33 35 25 4 10 16 24
Omsättningstillgångar 227 326 290 388 333 443 197 239 268 391
Tillgångar 227 354 321 420 368 468 201 249 284 415
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 157 213 223 269 197 233 145 81 156 236
Obeskattade reserver 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 70 140 98 126 171 235 56 168 128 179
Skulder och eget kapital 227 354 321 420 368 468 201 249 284 415
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 296 346 112 25 189 448
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 175 138 124 247 1 0 0 0 42 18
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 60 65 110 152 159 159 97 80 102 216
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Omsättning 327 504 359 763 682 848 430 190 458 932
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 327 504 359 763 682 848 430 190 458 932
Personalkostnader per anställd (tkr) 290 269 303 456 524 550 243 147 359 715
Rörelseresultat, EBITDA -70 -11 -71 120 -33 105 68 -67 -69 60
Nettoomsättningförändring -35,12% 40,39% -52,95% 11,88% -19,58% 97,21% 126,32% -58,52% -50,86% -%
Du Pont-modellen -24,23% -2,54% -22,12% 28,33% -9,51% 21,58% 31,84% -28,92% -24,65% 12,29%
Vinstmarginal -16,82% -1,79% -19,78% 15,60% -5,13% 11,91% 14,88% -37,89% -15,28% 5,47%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 96,38% 96,20% 92,38% 92,57% 94,19% 89,47% 89,52% 94,31%
Rörelsekapital/omsättning 48,01% 36,90% 53,48% 34,34% 23,75% 24,53% 32,79% 37,37% 30,57% 22,75%
Soliditet 69,16% 60,17% 69,47% 68,43% 53,53% 49,79% 72,14% 32,53% 54,93% 56,87%
Kassalikviditet 324,29% 232,86% 295,92% 307,94% 194,74% 188,51% 351,79% 142,26% 209,38% 218,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...