Visa allt om Brazzup Förvaltnings AB
Visa allt om Brazzup Förvaltnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 492 2 472 2 429 2 657 2 605 2 657 2 758 2 871 2 153 2 296
Övrig omsättning 49 - - 12 75 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 934 984 871 1 219 860 455 1 246 1 600 840 1 120
Resultat efter finansnetto 516 -586 9 274 -139 -58 649 50 -465 513
Årets resultat 516 -515 25 167 17 -37 325 26 -27 272
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 891 25 408 25 643 26 154 26 502 26 943 27 031 27 558 28 382 17 492
Omsättningstillgångar 484 588 521 500 505 617 871 947 470 494
Tillgångar 25 374 25 996 26 165 26 654 27 007 27 560 27 902 28 504 28 852 17 986
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 538 2 021 2 536 2 571 2 403 2 387 2 460 2 135 2 109 1 136
Obeskattade reserver 0 0 71 87 37 193 214 0 0 480
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 20 835 22 141 21 510 22 185 23 552 24 152 24 652 25 082 25 576 15 494
Kortfristiga skulder 2 001 1 833 2 048 1 811 1 015 829 576 1 287 1 167 876
Skulder och eget kapital 25 374 25 996 26 165 26 654 27 007 27 560 27 902 28 504 28 852 17 986
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 25 55 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 33 4 - 0 16 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 10 1 - 0 5 0 0 8 16 16
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0
Omsättning 2 541 2 472 2 429 2 669 2 680 2 657 2 758 2 871 2 153 2 296
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - 0 1 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 492 2 472 - - 2 605 - - 2 871 2 153 2 296
Personalkostnader per anställd (tkr) 43 6 - - 21 - - 33 71 76
Rörelseresultat, EBITDA 1 531 1 574 1 472 1 821 1 459 1 047 1 832 2 185 1 298 1 478
Nettoomsättningförändring 0,81% 1,77% -8,58% 2,00% -1,96% -3,66% -3,94% 33,35% -6,23% -%
Du Pont-modellen 3,72% 3,97% 3,48% 4,60% 3,20% 1,76% 4,54% 5,64% 2,95% 6,27%
Vinstmarginal 37,84% 41,79% 37,46% 46,10% 33,21% 18,29% 45,90% 56,01% 39,48% 49,13%
Bruttovinstmarginal 99,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -60,87% -50,36% -62,87% -49,34% -19,58% -7,98% 10,70% -11,84% -32,37% -16,64%
Soliditet 10,00% 7,77% 9,90% 9,89% 9,00% 9,18% 9,38% 7,49% 7,31% 8,24%
Kassalikviditet 24,19% 32,08% 25,44% 27,61% 49,75% 74,43% 151,22% 73,58% 40,27% 56,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...