Visa allt om INVENTUS AB
Visa allt om INVENTUS AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 209 148 88 40 47 40 40 42 30 10
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 137 78 66 16 23 20 20 25 9 -32
Resultat efter finansnetto 113 47 29 -5 16 16 15 11 -4 -37
Årets resultat 2 0 18 -1 9 12 13 6 41 -37
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 376 375 375 375 325 225 225 227 229 232
Omsättningstillgångar 196 204 196 173 17 15 13 2 4 19
Tillgångar 573 579 571 548 342 240 239 229 234 251
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 219 217 217 199 199 -9 -22 -35 -40 -81
Obeskattade reserver 6 6 6 0 4 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 294 316 328 339 45 211 220 224 237 102
Kortfristiga skulder 53 40 20 10 94 40 40 40 37 230
Skulder och eget kapital 573 579 571 548 342 240 239 229 234 251
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 - - 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 - - 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 209 148 88 40 47 40 40 42 30 10
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 - - - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 137 78 66 16 23 20 22 27 11 -27
Nettoomsättningförändring 41,22% 68,18% 120,00% -14,89% 17,50% 0,00% -4,76% 40,00% 200,00% -%
Du Pont-modellen 23,91% 13,47% 11,56% 2,92% 6,73% 8,33% 8,37% 10,92% 3,85% -12,75%
Vinstmarginal 65,55% 52,70% 75,00% 40,00% 48,94% 50,00% 50,00% 59,52% 30,00% -320,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 68,42% 110,81% 200,00% 407,50% -163,83% -62,50% -67,50% -90,48% -110,00% -2 110,00%
Soliditet 39,04% 38,29% 38,82% 36,31% 59,05% -3,75% -9,21% -15,28% -17,09% -32,27%
Kassalikviditet 369,81% 510,00% 980,00% 1 730,00% 18,09% 37,50% 32,50% 5,00% 10,81% 8,26%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...