Visa allt om Fastighetsbolaget Lyktgubbarna AB
Visa allt om Fastighetsbolaget Lyktgubbarna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 430 19 2 344 1 461 641 718 335 147 199
Övrig omsättning - - 226 62 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -109 -32 127 -280 100 -157 436 261 -101 76
Resultat efter finansnetto -109 2 158 -337 87 -164 447 256 -117 79
Årets resultat -109 24 136 -240 43 -27 250 113 -117 56
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 464 474 482 16 1 728 1 737 203 164 125 177
Omsättningstillgångar 291 244 196 863 443 415 758 410 271 369
Tillgångar 754 718 678 880 2 171 2 152 961 573 396 545
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 94 353 328 192 316 400 487 237 124 241
Obeskattade reserver 0 0 0 0 75 50 168 58 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 30 24 16 1 301 1 487 48 170 243 277
Kortfristiga skulder 654 334 325 671 478 214 257 108 29 28
Skulder och eget kapital 754 718 678 880 2 171 2 152 961 573 396 545
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 50 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader - 0 - 0 0 16 21 28 30 18
Utdelning till aktieägare 0 0 0 75 0 127 0 0 0 0
Omsättning 430 19 228 406 1 461 641 718 335 147 199
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 641 718 335 147 199
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 66 21 28 30 18
Rörelseresultat, EBITDA -109 -24 136 -268 115 -45 460 279 -86 80
Nettoomsättningförändring 2 163,16% 850,00% -99,42% -76,45% 127,93% -10,72% 114,33% 127,89% -26,13% -%
Du Pont-modellen -14,46% 0,42% 23,30% -29,32% 7,00% -7,06% 46,51% 46,77% -24,49% 14,50%
Vinstmarginal -25,35% 15,79% 7 900,00% -75,00% 10,40% -23,71% 62,26% 80,00% -65,99% 39,70%
Bruttovinstmarginal 98,37% 100,00% 100,00% 84,01% 41,89% 52,73% 92,76% 95,52% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -84,42% -473,68% -6 450,00% 55,81% -2,40% 31,36% 69,78% 90,15% 164,63% 171,36%
Soliditet 12,47% 49,16% 48,38% 21,82% 17,10% 20,30% 63,56% 48,65% 31,31% 44,22%
Kassalikviditet 44,50% 73,05% 60,31% 128,61% 92,68% 193,93% 294,94% 379,63% 934,48% 1 317,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...