Visa allt om Fastighetsbolaget Lyktgubbarna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 19 2 344 1 461 641 718 335 147 199 238
Övrig omsättning - 226 62 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -32 127 -280 100 -157 436 261 -101 76 -44
Resultat efter finansnetto 2 158 -337 87 -164 447 256 -117 79 -41
Årets resultat 24 136 -240 43 -27 250 113 -117 56 15
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 474 482 16 1 728 1 737 203 164 125 177 140
Omsättningstillgångar 244 196 863 443 415 758 410 271 369 219
Tillgångar 718 678 880 2 171 2 152 961 573 396 545 359
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 353 328 192 316 400 487 237 124 241 185
Obeskattade reserver 0 0 0 75 50 168 58 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 30 24 16 1 301 1 487 48 170 243 277 179
Kortfristiga skulder 334 325 671 478 214 257 108 29 28 -5
Skulder och eget kapital 718 678 880 2 171 2 152 961 573 396 545 359
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 50 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 21
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 - 0 0 16 21 28 30 18 21
Utdelning till aktieägare 0 0 75 0 127 0 0 0 0 0
Omsättning 19 228 406 1 461 641 718 335 147 199 238
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 641 718 335 147 199 238
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 66 21 28 30 18 -
Rörelseresultat, EBITDA -24 136 -268 115 -45 460 279 -86 80 -40
Nettoomsättningförändring 850,00% -99,42% -76,45% 127,93% -10,72% 114,33% 127,89% -26,13% -16,39% -%
Du Pont-modellen 0,42% 23,30% -29,32% 7,00% -7,06% 46,51% 46,77% -24,49% 14,50% -11,42%
Vinstmarginal 15,79% 7 900,00% -75,00% 10,40% -23,71% 62,26% 80,00% -65,99% 39,70% -17,23%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 84,01% 41,89% 52,73% 92,76% 95,52% 100,00% 100,00% 31,51%
Rörelsekapital/omsättning -473,68% -6 450,00% 55,81% -2,40% 31,36% 69,78% 90,15% 164,63% 171,36% 94,12%
Soliditet 49,16% 48,38% 21,82% 17,10% 20,30% 63,56% 48,65% 31,31% 44,22% 51,53%
Kassalikviditet 73,05% 60,31% 128,61% 92,68% 193,93% 294,94% 379,63% 934,48% 1 317,86% -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...