Visa allt om JM Pålgård AB
Visa allt om JM Pålgård AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 130 584 135 492 126 401 142 995 148 401 128 563 113 824 128 859 112 484 150 923
Övrig omsättning 7 560 9 521 8 921 11 354 9 215 8 706 5 111 3 210 717 1 584
Rörelseresultat (EBIT) 10 115 7 660 5 528 8 572 8 599 6 000 4 023 3 121 413 11 654
Resultat efter finansnetto 7 131 10 170 7 421 7 795 9 303 5 765 4 039 2 385 -83 12 782
Årets resultat 6 059 9 022 7 888 7 205 7 832 4 922 3 279 1 969 19 9 428
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 83 117 73 115 69 553 70 358 54 918 63 755 52 941 50 003 61 923 79 721
Omsättningstillgångar 57 464 54 980 54 779 61 173 46 328 45 187 39 797 54 345 42 663 42 340
Tillgångar 140 581 128 096 124 332 131 531 101 246 108 942 92 738 104 349 104 586 122 061
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 97 098 89 634 82 045 83 947 50 106 46 292 43 218 40 190 37 995 35 904
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 231 362 253
Avsättningar (tkr) 3 722 3 862 3 770 4 760 5 039 6 077 5 738 6 150 840 7 807
Långfristiga skulder 14 962 9 500 12 620 14 510 16 879 27 162 16 987 21 941 38 788 50 899
Kortfristiga skulder 24 800 25 100 25 897 28 314 29 222 29 412 26 795 35 837 26 600 27 198
Skulder och eget kapital 140 581 128 096 124 332 131 531 101 246 108 942 92 738 104 349 104 586 122 061
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 696 914 900 887 882 938 828 1 044 998 1 365
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 42 960 45 246 39 822 46 062 46 822 44 858 36 260 39 929 29 970 29 574
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 16 650 16 685 14 854 17 039 17 001 15 975 13 699 15 312 10 705 10 892
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 138 144 145 013 135 322 154 349 157 616 137 269 118 935 132 069 113 201 152 507
Nyckeltal
Antal anställda 118 130 134 146 151 146 128 142 106 121
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 107 1 042 943 979 983 881 889 907 1 061 1 247
Personalkostnader per anställd (tkr) 514 487 457 488 472 424 401 399 397 319
Rörelseresultat, EBITDA 22 998 21 601 20 370 22 807 26 322 24 469 20 515 18 617 15 768 24 167
Nettoomsättningförändring -% 7,19% -11,60% -3,64% 15,43% 12,95% -11,67% 14,56% -25,47% -%
Du Pont-modellen 6,64% 8,66% 6,87% 7,17% 10,03% 6,35% 6,39% 5,46% 2,14% 11,56%
Vinstmarginal 7,15% 8,18% 6,76% 6,60% 6,84% 5,38% 5,21% 4,42% 1,99% 9,35%
Bruttovinstmarginal 84,90% 95,25% 98,00% 97,40% 95,90% 96,33% 94,35% 85,63% 79,83% 64,68%
Rörelsekapital/omsättning 25,01% 22,05% 22,85% 22,98% 11,53% 12,27% 11,42% 14,36% 14,28% 10,03%
Soliditet 69,07% 69,97% 65,99% 63,82% 49,49% 42,49% 46,60% 38,51% 36,33% 29,41%
Kassalikviditet 210,81% 215,51% 208,44% 212,89% 155,61% 151,02% 145,75% 142,40% 144,77% 142,82%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 120 0 0 235
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -885 -395 -430 -288 -212 -225 -142 -290 -946 -197
Resultat efter finansnetto 3 781 2 289 3 773 6 312 14 635 1 408 2 281 656 -218 3 145
Årets resultat 3 722 2 289 3 784 6 501 14 812 1 460 2 476 205 -28 2 890
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 756 4 006 3 946 1 946 1 946 1 883 1 883 1 783 2 218 2 219
Omsättningstillgångar 19 127 19 365 21 759 23 086 24 754 14 362 16 337 14 905 15 793 19 196
Tillgångar 21 882 23 371 25 705 25 032 26 700 16 245 18 220 16 688 18 012 21 415
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 639 22 917 24 827 23 543 25 242 15 759 17 154 15 982 16 777 16 806
Obeskattade reserver 0 0 0 0 200 200 200 270 200 439
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 981 259 680 1 202 1 019 155 1 145 515 4 033
Kortfristiga skulder 263 195 197 286 239 131 865 291 519 138
Skulder och eget kapital 21 882 23 371 25 705 25 032 26 700 16 245 18 220 16 688 18 012 21 415
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 333 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 26 21 0 35 79 64 70 108 0
Utdelning till aktieägare 4 000 2 600 2 000 2 500 5 000 2 500 2 000 1 662 1 000 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 120 0 0 235
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 520 -
Rörelseresultat, EBITDA -885 -395 -430 -288 -212 -225 -142 -290 -627 -197
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 13,86% -% -% 17,47%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 2 105,00% -% -% 1 592,34%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 12 893,33% -% -% 8 109,79%
Soliditet 94,32% 98,06% 96,58% 94,05% 95,09% 97,92% 94,96% 96,93% 93,94% 79,95%
Kassalikviditet 7 272,62% 9 930,77% 11 045,18% 8 072,03% 10 357,32% 10 963,36% 1 888,67% 5 121,99% 3 042,97% 13 910,14%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...