Visa allt om Fiva Transport AB
Visa allt om Fiva Transport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2001-12 2000-12
Nettoomsättning 14 042 12 131
Övrig omsättning - 4
Rörelseresultat (EBIT) -271 141
Resultat efter finansnetto -475 -50
Årets resultat -475 -59
Balansräkningar (tkr)
2001-12 2000-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 3 362 2 117
Omsättningstillgångar 2 349 2 055
Tillgångar 5 711 4 172
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -19 206
Obeskattade reserver 135 135
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 2 478 483
Kortfristiga skulder 3 117 3 348
Skulder och eget kapital 5 711 4 172
Löner & utdelning (tkr)
2001-12
2000-12
Löner till styrelse & VD 435 360
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 4 634 3 596
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 1 926 1 527
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 14 042 12 135
Nyckeltal
Antal anställda 31 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) 453 449
Personalkostnader per anställd (tkr) 226 203
Rörelseresultat, EBITDA 350 644
Nettoomsättningförändring 15,75% -%
Du Pont-modellen -4,55% 3,38%
Vinstmarginal -1,85% 1,16%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -5,47% -10,66%
Soliditet 1,37% 7,27%
Kassalikviditet 75,36% 61,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...