allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Fiva Transport AB

ORG.NR: 556555-1859
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2001   2000                                  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2001-122000-12          
  Nettoomsättning (TKR) 16 587 13 544            
  Övrig omsättning (TKR) 0 0            
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -241 203            
  Resultat efter finansnetto (TKR) -488 1            
  Årets resultat (TKR) -488 -19            
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2001-122000-12          
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0            
  Anläggningstillgångar (TKR) 3 303 2 080            
  Omsättningstillgångar (TKR) 2 818 2 661            
  Tillgångar (TKR) 6 120 4 740            
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 165 372            
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0            
  Avsättningar (TKR) 0 0            
  Långfristiga skulder (TKR) 2 520 578            
  Kortfristiga skulder (TKR) 3 436 3 790            
  Skulder och eget kapital (TKR) 6 120 4 740            
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2001-122000-12          
  Löner till styrelse & VD 435 361            
  Varav tantiem till styrelse & VD 0 0            
  Löner till övriga anställda 4 634 3 595            
  Varav resultatlön till övriga anställda 0 0            
  Sociala kostnader 1 926 1 527            
  Utdelning till aktieägare 0 0            
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2001-122000-12          
  Antal anställda 31 27            
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 535 502            
  Personalkostnader per anställd (TKR) 226 203            
  Nettoomsättningförändring 22,47 %                      
  Vinstmarginal -1,38 % 1,51 %            
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 %            
  Soliditet 2,70 % 7,85 %            
  Kassalikviditet 82,01 % 67,57 %            
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2001   2000                                  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2001-122000-12          
  Nettoomsättning (TKR) 14 042 12 131            
  Övrig omsättning (TKR) 0 4            
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -271 141            
  Resultat efter finansnetto (TKR) -475 -50            
  Årets resultat (TKR) -475 -59            
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2001-122000-12          
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0            
  Anläggningstillgångar (TKR) 3 362 2 117            
  Omsättningstillgångar (TKR) 2 349 2 055            
  Tillgångar (TKR) 5 711 4 172            
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) -19 206            
  Obeskattade reserver (TKR) 135 135            
  Avsättningar (TKR) 0 0            
  Långfristiga skulder (TKR) 2 478 483            
  Kortfristiga skulder (TKR) 3 117 3 348            
  Skulder och eget kapital (TKR) 5 711 4 172            
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2001-122000-12          
  Löner till styrelse & VD 435 360            
  Varav tantiem till styrelse & VD 0 0            
  Löner till övriga anställda 4 634 3 596            
  Varav resultatlön till övriga anställda 0 0            
  Sociala kostnader 1 926 1 527            
  Utdelning till aktieägare 0 0            
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2001-122000-12          
  Antal anställda 31 27            
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 453 449            
  Personalkostnader per anställd (TKR) 226 203            
  Nettoomsättningförändring 15,75 %                      
  Vinstmarginal -1,85 % 1,16 %            
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 %            
  Soliditet 1,37 % 7,27 %            
  Kassalikviditet 75,36 % 61,38 %            
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 2 augusti 2016


1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X