Visa allt om E O G Kran AB
Visa allt om E O G Kran AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 3 0 139 298 184 210 492 457 739
Övrig omsättning 80 5 - - - - 13 6 46 10
Rörelseresultat (EBIT) 65 -12 -28 62 132 127 -76 170 72 182
Resultat efter finansnetto -8 -66 171 -232 -37 -95 225 88 -195 221
Årets resultat -33 -60 198 -249 -94 -125 276 15 -249 162
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 4 12 27 435 566
Omsättningstillgångar 326 343 414 264 552 691 769 513 51 264
Tillgångar 326 343 414 264 552 695 781 540 487 830
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 300 332 392 193 442 536 661 385 370 719
Obeskattade reserver 15 0 6 33 33 3 0 51 29 29
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 1 39
Kortfristiga skulder 11 10 16 37 77 156 120 104 86 43
Skulder och eget kapital 326 343 414 264 552 695 781 540 487 830
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 75 0 125 60 92 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 11 24 0 39 18 30 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 85 8 0 139 298 184 223 498 503 749
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 139 298 184 210 492 457 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 50 121 15 182 127 127 -
Rörelseresultat, EBITDA 65 -12 -28 62 136 134 -60 182 89 204
Nettoomsättningförändring 66,67% -% -100,00% -53,36% 61,96% -12,38% -57,32% 7,66% -38,16% -%
Du Pont-modellen 19,94% -3,21% -% 23,86% 23,91% 18,27% 43,66% 31,67% 45,38% 26,99%
Vinstmarginal 1 300,00% -366,67% -% 45,32% 44,30% 69,02% 162,38% 34,76% 48,36% 30,31%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,17% 82,93% 74,02%
Rörelsekapital/omsättning 6 300,00% 11 100,00% -% 163,31% 159,40% 290,76% 309,05% 83,13% -7,66% 29,91%
Soliditet 95,61% 96,79% 95,82% 82,32% 84,48% 77,44% 84,64% 78,10% 80,26% 89,14%
Kassalikviditet 2 963,64% 3 430,00% 2 587,50% 713,51% 716,88% 442,95% 640,83% 493,27% 54,65% 472,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...