Visa allt om GDK Göteborgs Data & Kassacenter AB
Visa allt om GDK Göteborgs Data & Kassacenter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 744 2 789 2 951 1 961 4 378 7 934 5 012 4 668 3 434 3 144
Övrig omsättning - - - - - 52 20 119 - -
Rörelseresultat (EBIT) 41 -26 59 -115 -364 433 307 163 108 26
Resultat efter finansnetto 15 -23 58 -126 -368 419 249 156 121 3
Årets resultat 15 -23 58 -126 -372 301 181 124 121 3
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 8 18 29 34 26 26 28
Omsättningstillgångar 782 755 1 287 881 952 2 213 1 328 1 296 864 1 116
Tillgångar 782 755 1 288 889 971 2 242 1 361 1 322 890 1 144
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 280 265 288 230 356 728 427 326 201 81
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 66 77 0 0 0 0 0 109 211 498
Kortfristiga skulder 437 413 1 000 659 615 1 514 934 887 477 566
Skulder och eget kapital 782 755 1 288 889 971 2 242 1 361 1 322 890 1 144
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 722 732 1 219 642 288
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 722 887 949 687 1 391 859 753 257 490 566
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 230 261 262 246 463 500 347 509 393 351
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0
Omsättning 2 744 2 789 2 951 1 961 4 378 7 986 5 032 4 787 3 434 3 144
Nyckeltal
Antal anställda 0 2 3 3 5 4 4 5 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 395 984 654 876 1 984 1 253 934 859 1 048
Personalkostnader per anställd (tkr) - 600 404 357 423 581 452 443 415 422
Rörelseresultat, EBITDA 41 -25 66 -105 -353 438 318 180 126 45
Nettoomsättningförändring -1,61% -5,49% 50,48% -55,21% -44,82% 58,30% 7,37% 35,93% 9,22% -%
Du Pont-modellen 5,24% -3,05% 4,97% -12,94% -37,38% 19,54% 22,70% 12,41% 13,71% 2,27%
Vinstmarginal 1,49% -0,82% 2,17% -5,86% -8,29% 5,52% 6,17% 3,51% 3,55% 0,83%
Bruttovinstmarginal 51,17% 62,75% 58,69% 64,35% 53,08% 47,77% 56,46% 60,97% 65,93% 58,02%
Rörelsekapital/omsättning 12,57% 12,26% 9,73% 11,32% 7,70% 8,81% 7,86% 8,76% 11,27% 17,49%
Soliditet 35,81% 35,10% 22,36% 25,87% 36,66% 32,47% 31,37% 24,66% 22,58% 7,08%
Kassalikviditet 115,79% 76,03% 84,60% 68,74% 63,25% 100,79% 95,18% 102,93% 45,70% 118,20%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...