Visa allt om Björkstens Fastigheter AB
Visa allt om Björkstens Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 709 1 470 1 450 1 476 2 044 2 041 1 223 3 614 3 326 2 464
Övrig omsättning - - - - - - 1 4 20 -
Rörelseresultat (EBIT) 223 257 257 415 515 -125 -549 561 291 457
Resultat efter finansnetto 16 7 -42 20 12 -499 -723 456 199 382
Årets resultat 11 7 -31 0 2 -181 -743 115 138 226
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 099 9 286 9 472 9 658 9 829 9 572 10 932 2 650 2 797 2 362
Omsättningstillgångar 541 306 469 523 405 183 114 735 564 571
Tillgångar 9 640 9 592 9 941 10 181 10 234 9 755 11 046 3 385 3 361 2 934
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 377 366 359 390 391 589 380 423 408 470
Obeskattade reserver 0 0 0 11 0 0 470 535 250 250
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 590 6 574 6 574 6 500 6 540 6 449 7 827 1 506 1 723 1 425
Kortfristiga skulder 2 674 2 651 3 007 3 280 3 303 2 717 2 370 921 980 789
Skulder och eget kapital 9 640 9 592 9 941 10 181 10 234 9 755 11 046 3 385 3 361 2 934
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 311 174 521 754 624
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 269 180 70 70 210 223 90 827 548 145
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 90 70 22 16 69 200 126 599 564 297
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 200 0 200 100 200
Omsättning 1 709 1 470 1 450 1 476 2 044 2 041 1 224 3 618 3 346 2 464
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 3 2 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 709 1 470 1 450 1 476 1 022 680 612 904 832 821
Personalkostnader per anställd (tkr) 369 256 109 118 164 257 245 493 474 384
Rörelseresultat, EBITDA 409 443 443 600 701 148 -287 751 484 606
Nettoomsättningförändring 16,26% 1,38% -1,76% -27,79% 0,15% 66,88% -66,16% 8,66% 34,98% -%
Du Pont-modellen 2,31% 2,68% 2,59% 4,11% 5,03% -0,49% -4,96% 16,78% 8,96% 15,85%
Vinstmarginal 13,05% 17,48% 17,72% 28,32% 25,20% -2,35% -44,81% 15,72% 9,05% 18,87%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 99,59% 89,48% 92,85% 86,10% 99,83% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -124,81% -159,52% -175,03% -186,79% -141,78% -124,15% -184,46% -5,15% -12,51% -8,85%
Soliditet 3,91% 3,82% 3,61% 3,91% 3,82% 6,04% 6,58% 23,88% 17,49% 22,15%
Kassalikviditet 20,23% 11,54% 15,60% 15,95% 12,26% 5,23% 4,81% 79,80% 57,55% 72,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...