Visa allt om Billow Investerings AB
Visa allt om Billow Investerings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - 9 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -8 -2 -2 9 -13 -15 -15 -18
Resultat efter finansnetto 225 0 -8 -1 -2 9 -13 -100 -15 -16
Årets resultat 225 0 -8 -1 -2 9 -13 -100 -15 -16
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 202 202 202 202 202 202 202 208 221 235
Omsättningstillgångar 271 46 46 54 55 57 58 65 241 368
Tillgångar 473 248 248 256 257 259 260 273 463 603
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 367 142 142 151 152 154 145 53 67 82
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 106 106 106 105 106 106 106 210 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 10 10 395 521
Skulder och eget kapital 473 248 248 256 257 259 260 273 463 603
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -8 -2 -2 9 -7 -1 -1 -4
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 77,59% 57,26% 57,26% 58,98% 59,14% 59,46% 55,77% 19,41% 14,47% 13,60%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% -% 580,00% 650,00% 61,01% 13,82%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...