Visa allt om Story AB
Visa allt om Story AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 * 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 10 750 10 178 8 930 8 733 8 538 6 521 7 277 3 801 4 201 4 887
Övrig omsättning - 64 76 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -102 446 35 3 229 - 18 70 0 15
Resultat efter finansnetto -119 451 30 -34 92 - -11 61 -2 12
Årets resultat 12 245 17 -17 40 - 8 10 -8 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 * 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 256 207 249 314 421 272 281 273 265 125
Omsättningstillgångar 1 174 1 417 952 1 353 1 388 840 962 932 917 1 669
Tillgångar 1 429 1 623 1 201 1 667 1 809 1 112 1 243 1 205 1 183 1 794
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 459 447 202 185 202 162 132 124 113 121
Obeskattade reserver 0 127 12 12 29 0 0 34 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 350 350 300 88 138 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 621 699 687 1 383 1 440 950 1 111 1 047 1 069 1 672
Skulder och eget kapital 1 429 1 623 1 201 1 667 1 809 1 112 1 243 1 205 1 183 1 794
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 322 384 384 384 384 459 206 219 412 617
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 481 674 681 481 670 578 88 2 8 47
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 193 295 299 262 290 284 89 70 113 186
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 750 10 242 9 006 8 733 8 538 6 521 7 277 3 801 4 201 4 887
Nyckeltal
Antal anställda - 4 4 4 3 3 1 1 2 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 2 545 2 233 2 183 2 846 2 174 7 277 3 801 2 101 1 222
Personalkostnader per anställd (tkr) - 350 370 306 429 366 523 350 270 225
Rörelseresultat, EBITDA -64 488 103 92 392 - 140 168 83 64
Nettoomsättningförändring 5,62% 13,98% 2,26% 2,28% 30,93% -10,39% 91,45% -9,52% -14,04% -%
Du Pont-modellen -6,86% 27,91% 5,66% 0,18% 12,66% -% 2,41% 5,89% 0,17% 0,84%
Vinstmarginal -0,91% 4,45% 0,76% 0,03% 2,68% -% 0,41% 1,87% 0,05% 0,31%
Bruttovinstmarginal 14,73% 25,41% 38,19% 40,09% 53,27% -% 49,25% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,14% 7,05% 2,97% -0,34% -0,61% -1,69% -2,05% -3,03% -3,62% -0,06%
Soliditet 32,12% 33,65% 17,56% 11,63% 12,35% 14,57% 10,62% 12,32% 9,55% 6,74%
Kassalikviditet 189,05% 202,72% 138,57% 97,83% 96,39% 88,42% 86,59% 89,02% 85,78% 99,82%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-08: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...