Visa allt om Wagnfabriken Motala Aktiebolag
Visa allt om Wagnfabriken Motala Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 16 846 7 740 8 711 16 015 29 370 33 738 20 291 17 695 20 363 18 976
Övrig omsättning 188 3 529 375 268 156 53 75 91 195 126
Rörelseresultat (EBIT) 1 817 2 353 863 -1 780 208 435 1 803 681 3 734 3 468
Resultat efter finansnetto 1 786 2 262 730 -1 937 8 299 1 712 652 3 582 3 324
Årets resultat 710 455 730 -1 937 60 141 1 262 492 2 533 2 387
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 312 0 3 639 3 908 2 757 2 982 3 199 3 282 3 644 4 532
Omsättningstillgångar 5 311 9 066 2 770 3 535 9 555 16 839 9 253 7 751 9 390 7 490
Tillgångar 5 623 9 066 6 409 7 443 12 312 19 822 12 453 11 032 13 034 12 023
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 397 1 902 1 687 958 3 120 6 668 6 528 5 266 6 775 4 843
Obeskattade reserver 370 0 0 0 0 75 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 30 150 150 405 565 642 0 0 181 0
Långfristiga skulder 0 0 2 668 3 086 3 992 4 975 1 644 1 510 1 690 1 705
Kortfristiga skulder 2 826 7 014 1 904 2 996 4 635 7 462 4 281 4 257 4 389 5 475
Skulder och eget kapital 5 623 9 066 6 409 7 443 12 312 19 822 12 453 11 032 13 034 12 023
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 461 355 497 297 942
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 004 1 636 1 503 1 936 2 631 2 431 1 507 1 176 1 327 1 295
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 846 671 650 788 1 144 1 109 840 809 1 320 987
Utdelning till aktieägare 0 214 240 0 1 600 3 000 0 0 2 001 600
Omsättning 17 034 11 269 9 086 16 283 29 526 33 791 20 366 17 786 20 558 19 102
Nyckeltal
Antal anställda 6 5 6 7 8 8 8 7 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 808 1 548 1 452 2 288 3 671 4 217 2 536 2 528 2 545 2 372
Personalkostnader per anställd (tkr) 480 465 361 392 473 499 341 377 366 407
Rörelseresultat, EBITDA 1 850 2 542 1 132 -1 558 430 796 2 143 1 101 4 194 3 973
Nettoomsättningförändring 117,65% -11,15% -45,61% -45,47% -12,95% 66,27% 14,67% -13,10% 7,31% -%
Du Pont-modellen 32,67% 26,05% 13,48% -23,65% 1,97% 2,19% 14,48% 7,51% 28,85% 28,98%
Vinstmarginal 10,90% 30,52% 9,92% -10,99% 0,83% 1,29% 8,89% 4,68% 18,46% 18,36%
Bruttovinstmarginal 40,67% 19,78% 44,23% 15,17% 20,74% 25,06% 42,24% 42,93% 61,02% 75,40%
Rörelsekapital/omsättning 14,75% 26,51% 9,94% 3,37% 16,75% 27,79% 24,50% 19,75% 24,56% 10,62%
Soliditet 47,76% 20,98% 26,32% 12,87% 25,34% 33,92% 52,42% 47,73% 51,98% 40,28%
Kassalikviditet 157,82% 101,34% 85,92% 37,65% 68,20% 157,50% 107,40% 85,93% 130,49% 54,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...