Visa allt om Väddö - Häverö juristbyrå AB
Visa allt om Väddö - Häverö juristbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 * 2015-06 * 2014-06 * 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning - - - 23 71 97 91 130 189 166
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - - - -28 -3 -1 -12 24 12 -8
Resultat efter finansnetto - - - -18 6 6 -6 30 19 -7
Årets resultat - - - -18 2 12 -6 9 15 -7
Balansräkningar (tkr)
2016-06 * 2015-06 * 2014-06 * 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - - - 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - - - 242 251 251 227 206 174 16
Omsättningstillgångar - - - 4 58 57 37 53 102 207
Tillgångar - - - 245 309 309 264 259 277 224
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - - - 139 156 154 142 148 139 124
Obeskattade reserver - - - 0 5 3 0 6 2 0
Avsättningar (tkr) - - - 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - - - 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder - - - 107 148 151 121 105 135 100
Skulder och eget kapital - - - 245 309 309 264 259 277 224
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 15 0 0 28 27
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - 0 5 0 0 8 7
Utdelning till aktieägare - - - 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning - - - 23 71 97 91 130 189 166
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 0 1 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 97 - - 189 166
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 21 - - 39 35
Rörelseresultat, EBITDA - - - -28 -3 -1 -10 31 20 1
Nettoomsättningförändring -% -% -% -67,61% -26,80% 6,59% -30,00% -31,22% 13,86% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -7,35% 1,94% 2,27% -2,65% 11,58% 6,86% -3,12%
Vinstmarginal -% -% -% -78,26% 8,45% 7,22% -7,69% 23,08% 10,05% -4,22%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 95,65% 95,77% 97,94% 97,80% 98,46% 95,24% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -447,83% -126,76% -96,91% -92,31% -40,00% -17,46% 64,46%
Soliditet -% -% -% 56,73% 51,68% 50,55% 53,79% 58,81% 50,70% 55,36%
Kassalikviditet -% -% -% 3,74% 39,19% 37,75% 30,58% 50,48% 75,56% 207,00%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-06: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-06: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-06: Flera brister
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...