Visa allt om Väddö - Häverö juristbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning - - 23 71 97 91 130 189 166 125
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - - -28 -3 -1 -12 24 12 -8 14
Resultat efter finansnetto - - -18 6 6 -6 30 19 -7 17
Årets resultat - - -18 2 12 -6 9 15 -7 17
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - - 242 251 251 227 206 174 16 25
Omsättningstillgångar - - 4 58 57 37 53 102 207 127
Tillgångar - - 245 309 309 264 259 277 224 152
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - - 139 156 154 142 148 139 124 132
Obeskattade reserver - - 0 5 3 0 6 2 0 0
Avsättningar (tkr) - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder - - 107 148 151 121 105 135 100 21
Skulder och eget kapital - - 245 309 309 264 259 277 224 152
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 15 0 0 28 27 16
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - 0 5 0 0 8 7 5
Utdelning till aktieägare - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning - - 23 71 97 91 130 189 166 125
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 1 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 97 - - 189 166 125
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 21 - - 39 35 22
Rörelseresultat, EBITDA - - -28 -3 -1 -10 31 20 1 25
Nettoomsättningförändring -% -% -67,61% -26,80% 6,59% -30,00% -31,22% 13,86% 32,80% -%
Du Pont-modellen -% -% -7,35% 1,94% 2,27% -2,65% 11,58% 6,86% -3,12% 11,84%
Vinstmarginal -% -% -78,26% 8,45% 7,22% -7,69% 23,08% 10,05% -4,22% 14,40%
Bruttovinstmarginal -% -% 95,65% 95,77% 97,94% 97,80% 98,46% 95,24% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -447,83% -126,76% -96,91% -92,31% -40,00% -17,46% 64,46% 84,80%
Soliditet -% -% 56,73% 51,68% 50,55% 53,79% 58,81% 50,70% 55,36% 86,84%
Kassalikviditet -% -% 3,74% 39,19% 37,75% 30,58% 50,48% 75,56% 207,00% 604,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...