Visa allt om AMBI Städvård AB
Visa allt om AMBI Städvård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 649 2 463 2 186 1 983 2 097 2 159 1 575 813 705 568
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 238 -10 258 348 262 239 137 121 152 99
Resultat efter finansnetto 235 -8 258 351 274 239 138 122 153 99
Årets resultat 135 67 237 192 209 174 101 93 92 77
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 317 322 132 123 135 149 165 107 108 111
Omsättningstillgångar 668 796 849 915 739 656 503 406 358 310
Tillgångar 984 1 118 981 1 037 875 805 668 512 466 420
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 496 510 603 507 415 331 256 255 263 271
Obeskattade reserver 60 0 94 138 51 63 61 61 70 44
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 4 5 5 5 0
Kortfristiga skulder 429 608 284 392 409 407 346 191 129 105
Skulder och eget kapital 984 1 118 981 1 037 875 805 668 512 466 420
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 46
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 656 1 699 1 328 1 055 1 189 1 246 893 385 300 199
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 521 545 366 334 377 401 288 143 99 68
Utdelning till aktieägare 150 150 160 140 100 100 100 100 100 100
Omsättning 2 649 2 463 2 186 1 983 2 097 2 159 1 575 813 705 568
Nyckeltal
Antal anställda 12 12 8 8 12 12 8 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 221 205 273 248 175 180 197 271 235 284
Personalkostnader per anställd (tkr) 181 187 214 177 136 142 149 182 138 164
Rörelseresultat, EBITDA 244 -1 278 362 276 255 150 123 155 102
Nettoomsättningförändring 7,55% 12,67% 10,24% -5,44% -2,87% 37,08% 93,73% 15,32% 24,12% -%
Du Pont-modellen 24,19% -0,72% 26,71% 34,04% 31,54% 29,69% 20,66% 23,83% 32,83% 23,57%
Vinstmarginal 8,98% -0,32% 11,99% 17,80% 13,16% 11,07% 8,76% 15,01% 21,70% 17,43%
Bruttovinstmarginal 99,89% 99,43% 99,22% 98,94% 99,24% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,02% 7,63% 25,85% 26,37% 15,74% 11,53% 9,97% 26,45% 32,48% 36,09%
Soliditet 55,16% 45,62% 68,94% 58,70% 51,72% 46,89% 45,05% 58,38% 67,25% 72,07%
Kassalikviditet 155,71% 130,92% 298,94% 233,42% 180,68% 161,18% 145,38% 212,57% 277,52% 295,24%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...