Visa allt om Aktiebolaget Sport Trot i Uppsala

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 126 1 355 1 397 1 438 1 314 1 495 1 371 1 430 1 317 1 481
Övrig omsättning 56 - - 19 - 9 2 - 223 -
Rörelseresultat (EBIT) 195 294 111 111 13 271 21 68 286 115
Resultat efter finansnetto 197 300 123 123 -3 291 26 24 260 107
Årets resultat 137 227 87 87 44 219 47 8 95 81
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 137 82 68 99 41 102 426 388 352 86
Omsättningstillgångar 740 794 676 666 671 759 366 411 422 428
Tillgångar 877 876 744 765 712 861 792 799 774 514
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 654 674 527 520 503 560 471 423 415 320
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 73 81 110 118 6
Avsättningar (tkr) 85 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 138 177 217 244 209 229 241 265 241 188
Skulder och eget kapital 877 876 744 765 712 861 792 799 774 514
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 369 326 352 428 409 373
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 328 361 415 393 74 68 47 43 38 157
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 202 187 274 277 221 200 202 190 180 184
Utdelning till aktieägare 0 156 80 0 0 0 30 0 0 0
Omsättning 1 182 1 355 1 397 1 457 1 314 1 504 1 373 1 430 1 540 1 481
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 126 678 699 719 657 748 686 715 659 741
Personalkostnader per anställd (tkr) 554 288 349 349 353 323 330 352 341 396
Rörelseresultat, EBITDA 216 313 131 135 28 303 76 101 322 129
Nettoomsättningförändring -16,90% -3,01% -2,85% 9,44% -12,11% 9,04% -4,13% 8,58% -11,07% -%
Du Pont-modellen 22,46% 34,13% 16,67% 16,08% 2,11% 33,91% 3,28% 8,76% 36,95% 22,37%
Vinstmarginal 17,50% 22,07% 8,88% 8,55% 1,14% 19,53% 1,90% 4,90% 21,72% 7,77%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 53,46% 45,54% 32,86% 29,35% 35,16% 35,45% 9,12% 10,21% 13,74% 16,21%
Soliditet 74,57% 76,94% 70,83% 67,97% 70,65% 71,29% 66,83% 62,85% 64,59% 63,10%
Kassalikviditet 492,03% 432,77% 293,09% 263,93% 311,48% 322,71% 139,00% 155,09% 175,10% 227,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...