Visa allt om Aktiebolaget Sport Trot i Uppsala
Visa allt om Aktiebolaget Sport Trot i Uppsala

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 023 1 126 1 355 1 397 1 438 1 314 1 495 1 371 1 430 1 317
Övrig omsättning - 56 - - 19 - 9 2 - 223
Rörelseresultat (EBIT) 29 195 294 111 111 13 271 21 68 286
Resultat efter finansnetto 29 197 300 123 123 -3 291 26 24 260
Årets resultat 7 137 227 87 87 44 219 47 8 95
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 173 137 82 68 99 41 102 426 388 352
Omsättningstillgångar 723 740 794 676 666 671 759 366 411 422
Tillgångar 896 877 876 744 765 712 861 792 799 774
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 661 654 674 527 520 503 560 471 423 415
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 73 81 110 118
Avsättningar (tkr) 145 85 25 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 90 138 177 217 244 209 229 241 265 241
Skulder och eget kapital 896 877 876 744 765 712 861 792 799 774
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 369 326 352 428 409
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 257 328 361 415 393 74 68 47 43 38
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 189 202 187 274 277 221 200 202 190 180
Utdelning till aktieägare 50 0 156 80 0 0 0 30 0 0
Omsättning 1 023 1 182 1 355 1 397 1 457 1 314 1 504 1 373 1 430 1 540
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 023 1 126 678 699 719 657 748 686 715 659
Personalkostnader per anställd (tkr) 475 554 288 349 349 353 323 330 352 341
Rörelseresultat, EBITDA 48 216 313 131 135 28 303 76 101 322
Nettoomsättningförändring -9,15% -16,90% -3,01% -2,85% 9,44% -12,11% 9,04% -4,13% 8,58% -%
Du Pont-modellen 3,24% 22,46% 34,13% 16,67% 16,08% 2,11% 33,91% 3,28% 8,76% 36,95%
Vinstmarginal 2,83% 17,50% 22,07% 8,88% 8,55% 1,14% 19,53% 1,90% 4,90% 21,72%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 61,88% 53,46% 45,54% 32,86% 29,35% 35,16% 35,45% 9,12% 10,21% 13,74%
Soliditet 73,77% 74,57% 76,94% 70,83% 67,97% 70,65% 71,29% 66,83% 62,85% 64,59%
Kassalikviditet 777,78% 492,03% 432,77% 293,09% 263,93% 311,48% 322,71% 139,00% 155,09% 175,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...