Visa allt om Wise Naturkosmetik AB
Visa allt om Wise Naturkosmetik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 881 2 139 2 387 2 647 2 645 2 166 2 901 1 181 1 238 1 357
Övrig omsättning - - - - - 16 17 - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 107 121 72 77 162 -161 317 -413 -63 -76
Resultat efter finansnetto 50 50 -9 24 110 -217 220 -494 -151 -127
Årets resultat 50 50 -9 24 110 -217 220 -494 -151 -120
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 118 135 271 342 8 8 18 47 66 87
Omsättningstillgångar 1 490 1 545 1 507 1 549 1 130 1 108 1 062 665 1 214 1 409
Tillgångar 1 608 1 680 1 778 1 891 1 139 1 117 1 080 712 1 280 1 495
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 580 531 636 546 522 412 531 -400 95 326
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 96 48 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 48 131 507 351 344 407 65 818 880 872
Kortfristiga skulder 884 971 636 996 274 299 484 294 305 297
Skulder och eget kapital 1 608 1 680 1 778 1 891 1 139 1 117 1 080 712 1 280 1 495
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 97 275 267 243 261 435 202 88 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 365 369 232 299 309 243 86 59 272 222
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 133 133 156 192 182 165 162 84 108 65
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 881 2 139 2 387 2 647 2 645 2 182 2 918 1 181 1 239 1 357
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 881 1 070 1 194 1 324 1 323 1 083 1 451 591 619 679
Personalkostnader per anställd (tkr) 622 363 365 401 366 347 356 157 215 136
Rörelseresultat, EBITDA 173 150 143 99 162 -152 336 -394 -42 -54
Nettoomsättningförändring -12,06% -10,39% -9,82% 0,08% 22,11% -25,34% 145,64% -4,60% -8,77% -%
Du Pont-modellen 6,65% 7,26% 4,11% 4,12% 14,31% -14,41% 29,35% -58,01% -4,92% -5,08%
Vinstmarginal 5,69% 5,70% 3,06% 2,95% 6,16% -7,43% 10,93% -34,97% -5,09% -5,60%
Bruttovinstmarginal 72,99% 74,47% 64,68% 69,93% 71,12% 67,77% 64,50% 17,10% 69,79% 73,99%
Rörelsekapital/omsättning 32,22% 26,83% 36,49% 20,89% 32,36% 37,35% 19,92% 31,41% 73,42% 81,95%
Soliditet 36,07% 31,61% 35,77% 28,87% 45,83% 36,88% 49,17% -56,18% 7,42% 21,81%
Kassalikviditet 24,43% 22,45% 41,19% 38,25% 63,14% 111,04% 76,86% 68,71% 41,97% 70,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...