Visa allt om Fastighetshjälpen Lindgren AB
Visa allt om Fastighetshjälpen Lindgren AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 7 291 6 013 4 645 4 959 4 160 3 981 3 701 3 709 3 009 2 633
Övrig omsättning 1 434 1 193 - 1 038 1 073 - - - - 6
Rörelseresultat (EBIT) -63 -107 41 14 -36 -8 158 55 18 40
Resultat efter finansnetto -78 -119 26 26 -41 -18 164 47 15 37
Årets resultat -78 -119 10 16 -41 7 89 47 15 37
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 112 80 48 149 173 234 301 174 162 126
Omsättningstillgångar 1 631 900 1 101 993 968 844 656 750 639 631
Tillgångar 1 742 980 1 149 1 142 1 141 1 078 957 925 801 757
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 95 -27 92 82 66 108 101 12 -35 -50
Obeskattade reserver 97 0 0 0 0 0 42 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 54 12 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 551 953 1 045 1 060 1 075 971 815 913 836 806
Skulder och eget kapital 1 742 980 1 149 1 142 1 141 1 078 957 925 801 757
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 605 430 264 264 319 242 263
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 3 157 2 745 1 454 1 844 1 774 1 577 1 394 1 162 861 643
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 1 234 1 128 925 1 004 856 741 643 627 441 348
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 725 7 206 4 645 5 997 5 233 3 981 3 701 3 709 3 009 2 639
Nyckeltal
Antal anställda 12 10 10 10 9 6 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 608 601 465 496 462 664 740 742 602 658
Personalkostnader per anställd (tkr) 376 400 250 357 361 331 367 360 270 300
Rörelseresultat, EBITDA -53 -97 51 20 -28 7 182 76 44 80
Nettoomsättningförändring 21,25% 29,45% -6,33% 19,21% 4,50% 7,57% -0,22% 23,26% 14,28% -%
Du Pont-modellen -3,62% -10,92% 3,57% 3,06% -3,16% -0,74% 17,66% 5,95% 2,37% 5,28%
Vinstmarginal -0,86% -1,78% 0,88% 0,71% -0,87% -0,20% 4,57% 1,48% 0,63% 1,52%
Bruttovinstmarginal 60,17% 63,78% 75,74% 70,36% 71,42% 74,53% 73,98% 71,02% 68,06% 70,26%
Rörelsekapital/omsättning 1,10% -0,88% 1,21% -1,35% -2,57% -3,19% -4,30% -4,39% -6,55% -6,65%
Soliditet 9,80% -2,76% 8,01% 7,18% 5,78% 10,02% 13,79% 1,30% -4,37% -6,61%
Kassalikviditet 105,16% 94,44% 105,36% 93,68% 90,05% 86,92% 80,49% 82,15% 76,44% 78,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...