Visa allt om EHMA Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 28 843 1 197
Övrig omsättning - - - - - - - - 3 -
Rörelseresultat (EBIT) -232 -10 -5 -8 -5 -28 -20 -19 -78 37
Resultat efter finansnetto -232 -11 142 74 265 -28 -19 -23 -75 34
Årets resultat -232 0 82 54 195 -28 -19 -23 -57 32
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 152 394 476 373 299 39 70 87 245 405
Tillgångar 152 394 476 373 299 39 70 87 245 405
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 78 360 360 278 224 29 58 77 100 156
Obeskattade reserver 24 24 36 0 0 0 0 0 0 18
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 53 0 0 0 0 0 2 27
Kortfristiga skulder 50 10 27 95 75 10 13 10 142 203
Skulder och eget kapital 152 394 476 373 299 39 70 87 245 405
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 187 321
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 53 88
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 28 846 1 197
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 28 843 599
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 241 205
Rörelseresultat, EBITDA -232 -10 -5 -8 -5 -28 -20 -19 -78 37
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -96,68% -29,57% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -21,84% -28,98% 9,14%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -67,86% -8,42% 3,09%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -17,86% 54,69% 50,96%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 275,00% 12,22% 16,88%
Soliditet 63,63% 96,12% 81,53% 74,53% 74,92% 74,36% 82,86% 88,51% 40,82% 41,72%
Kassalikviditet 304,00% 3 940,00% 1 762,96% 392,63% 398,67% 390,00% 538,46% 630,00% 141,55% 100,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...