Visa allt om EHMA Invest AB
Visa allt om EHMA Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 150 0 0 0 0 0 0 0 28 843
Övrig omsättning - - - - - - - - - 3
Rörelseresultat (EBIT) -1 -232 -10 -5 -8 -5 -28 -20 -19 -78
Resultat efter finansnetto -1 -232 -11 142 74 265 -28 -19 -23 -75
Årets resultat 18 -232 0 82 54 195 -28 -19 -23 -57
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 156 152 394 476 373 299 39 70 87 245
Tillgångar 182 152 394 476 373 299 39 70 87 245
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 146 78 360 360 278 224 29 58 77 100
Obeskattade reserver 0 24 24 36 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 53 0 0 0 0 0 2
Kortfristiga skulder 35 50 10 27 95 75 10 13 10 142
Skulder och eget kapital 182 152 394 476 373 299 39 70 87 245
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 0 0 187
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0 0 0 0 53
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0
Omsättning 150 0 0 0 0 0 0 0 28 846
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 28 843
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 241
Rörelseresultat, EBITDA -1 -232 -10 -5 -8 -5 -28 -20 -19 -78
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -96,68% -%
Du Pont-modellen -0,55% -% -% -% -% -% -% -% -21,84% -28,98%
Vinstmarginal -0,67% -% -% -% -% -% -% -% -67,86% -8,42%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -17,86% 54,69%
Rörelsekapital/omsättning 80,67% -% -% -% -% -% -% -% 275,00% 12,22%
Soliditet 80,22% 63,63% 96,12% 81,53% 74,53% 74,92% 74,36% 82,86% 88,51% 40,82%
Kassalikviditet 445,71% 304,00% 3 940,00% 1 762,96% 392,63% 398,67% 390,00% 538,46% 630,00% 141,55%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...