Visa allt om KBAYASHI Aktiebolag
Visa allt om KBAYASHI Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04 2006-04 2005-04
Nettoomsättning 2 062 2 198 1 600 1 492 1 094 1 018 106 76 986 1 213
Övrig omsättning - 104 - - - 3 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -13 122 198 66 198 -16 -29 -36 -3 -642
Resultat efter finansnetto -13 122 196 56 200 -21 -29 -36 -3 -641
Årets resultat -13 90 139 27 150 -21 -29 -36 -3 -462
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04 2006-04 2005-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 8 11 14 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 607 657 1 272 654 472 246 399 97 301 1 379
Tillgångar 612 665 1 283 668 472 246 399 97 301 1 379
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 378 391 348 208 181 31 52 82 118 121
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 234 274 936 316 292 215 347 15 183 1 258
Skulder och eget kapital 612 665 1 283 668 472 246 399 97 301 1 379
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2007-04
2006-04
2005-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 258 365 78 78 65 55 5 0 5 326
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 74 103 10 12 20 18 1 0 1 90
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 062 2 302 1 600 1 492 1 094 1 021 106 76 986 1 213
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 1 1 1 1 1 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 687 733 1 600 1 492 1 094 1 018 106 - 986 1 213
Personalkostnader per anställd (tkr) 111 158 89 90 86 72 6 - 7 415
Rörelseresultat, EBITDA -10 125 201 67 198 -16 -29 -36 -3 -642
Nettoomsättningförändring -6,19% 37,38% 7,24% 36,38% 7,47% 860,38% -% -92,29% -18,71% -%
Du Pont-modellen -2,12% 18,35% 15,43% 9,88% 42,37% -6,50% -7,27% -37,11% -1,00% -46,48%
Vinstmarginal -0,63% 5,55% 12,38% 4,42% 18,28% -1,57% -27,36% -47,37% -0,30% -52,84%
Bruttovinstmarginal 28,61% 30,48% 32,44% 25,27% 45,34% 25,64% 12,26% 100,00% 12,27% 35,37%
Rörelsekapital/omsättning 18,09% 17,42% 21,00% 22,65% 16,45% 3,05% 49,06% 107,89% 11,97% 9,98%
Soliditet 61,76% 58,80% 27,12% 31,14% 38,35% 12,60% 13,03% 84,54% 39,20% 8,77%
Kassalikviditet 12,39% 36,13% 67,84% -19,62% 21,23% 77,67% 32,85% 646,67% 164,48% 49,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...