Visa allt om Garnisonen i Kungälv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 293 533 426 497 453 437 451 369 308 448
Övrig omsättning - - - - - 15 - - 31 -
Rörelseresultat (EBIT) 10 -18 10 2 -178 -238 -356 -403 -596 -548
Resultat efter finansnetto 10 -17 11 4 -175 -235 -347 -345 -529 -496
Årets resultat 10 -17 11 4 -175 -235 -347 -345 -529 -251
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 195 0 2 21
Omsättningstillgångar 87 170 177 204 168 359 525 1 163 1 829 2 425
Tillgångar 87 170 177 204 168 359 721 1 163 1 831 2 446
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 70 61 78 67 63 238 592 1 059 1 704 2 338
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 110 100 137 105 122 128 104 127 108
Skulder och eget kapital 87 170 177 204 168 359 721 1 163 1 831 2 446
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 193 248 357 397 336 328 346 366
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 102 287 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 116 160 130 147 181 195 190 193 185 246
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 120 120 300 105
Omsättning 293 533 426 497 453 452 451 369 339 448
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 293 533 426 497 453 437 451 369 154 224
Personalkostnader per anställd (tkr) 219 476 344 419 568 620 556 568 288 306
Rörelseresultat, EBITDA 10 -18 10 2 -178 -238 -307 -401 -594 -529
Nettoomsättningförändring -45,03% 25,12% -14,29% 9,71% 3,66% -3,10% 22,22% 19,81% -31,25% -%
Du Pont-modellen 11,49% -10,59% 6,21% 1,96% -104,17% -65,46% -48,13% -29,66% -28,89% -20,28%
Vinstmarginal 3,41% -3,38% 2,58% 0,80% -38,63% -53,78% -76,94% -93,50% -171,75% -110,71%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 23,89% 11,26% 18,08% 13,48% 13,91% 54,23% 88,03% 286,99% 552,60% 517,19%
Soliditet 80,46% 35,88% 44,07% 32,84% 37,50% 66,30% 82,11% 91,06% 93,06% 95,58%
Kassalikviditet 511,76% 154,55% 177,00% 148,91% 160,00% 294,26% 410,16% 1 118,27% 1 440,16% 2 245,37%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...