Visa allt om Butiksutrustning Ledin AB
Visa allt om Butiksutrustning Ledin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 304 3 122 4 561 3 837 4 302 3 979 3 762 4 904 3 574 3 221
Övrig omsättning - - - 1 24 - 3 38 - -
Rörelseresultat (EBIT) 540 269 557 246 356 124 286 398 143 138
Resultat efter finansnetto 718 251 544 170 217 87 250 396 139 133
Årets resultat 453 199 315 48 155 99 121 187 51 63
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 502 1 005 936 887 950 985 1 232 593 334 274
Omsättningstillgångar 257 563 594 401 529 671 388 1 031 526 842
Tillgångar 4 759 1 568 1 530 1 288 1 479 1 656 1 621 1 625 860 1 116
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 648 445 436 271 366 338 369 368 271 310
Obeskattade reserver 404 356 374 242 185 234 293 219 107 59
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 254 141 193 235 355 458 506 140 127 128
Kortfristiga skulder 453 627 527 541 573 624 452 897 355 619
Skulder och eget kapital 4 759 1 568 1 530 1 288 1 479 1 656 1 621 1 625 860 1 116
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 340 425 405 393 358
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 258 431 394 337 457 70 85 51 27 4
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 135 196 188 159 221 196 196 168 221 99
Utdelning till aktieägare 150 250 150 150 143 128 0 120 90 90
Omsättning 3 304 3 122 4 561 3 838 4 326 3 979 3 765 4 942 3 574 3 221
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 304 3 122 4 561 3 837 4 302 3 979 3 762 4 904 3 574 3 221
Personalkostnader per anställd (tkr) 474 701 670 570 754 679 769 692 718 511
Rörelseresultat, EBITDA 540 269 560 249 359 128 294 403 150 147
Nettoomsättningförändring 5,83% -31,55% 18,87% -10,81% 8,12% 5,77% -23,29% 37,21% 10,96% -%
Du Pont-modellen 15,53% 17,28% 36,73% 15,30% 16,43% 9,72% 17,64% 24,49% 16,63% 12,37%
Vinstmarginal 22,37% 8,68% 12,32% 5,13% 5,65% 4,05% 7,60% 8,12% 4,00% 4,28%
Bruttovinstmarginal 50,18% 47,66% 43,17% 37,01% 40,68% 37,85% 50,58% 35,54% 42,36% 38,25%
Rörelsekapital/omsättning -5,93% -2,05% 1,47% -3,65% -1,02% 1,18% -1,70% 2,73% 4,78% 6,92%
Soliditet 20,24% 46,09% 47,56% 34,89% 33,97% 30,82% 36,09% 32,35% 40,47% 31,58%
Kassalikviditet 56,73% 89,79% 112,71% 74,12% 91,45% 104,01% 75,00% 107,80% 121,97% 128,59%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...