Visa allt om Konape AB
Visa allt om Konape AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -10 -12 -11 -15 -19 -25 -13 -16 -28
Resultat efter finansnetto -40 -4 56 -16 -41 5 223 -229 -4 54
Årets resultat -41 -5 56 -16 -6 29 246 -237 -2 63
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3
Omsättningstillgångar 292 332 337 279 291 325 342 113 339 357
Tillgångar 292 332 337 279 291 326 343 115 341 360
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 91 132 137 82 98 148 145 -101 137 138
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 45 74 97 97 102
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 202 200 200 198 193 133 124 119 108 120
Skulder och eget kapital 292 332 337 279 291 326 343 115 341 360
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 45 26 0 0 0
Omsättning 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -10 -10 -12 -11 -14 -19 -24 -12 -15 -26
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 1,79% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% 250,00% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 4 050,00% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 31,16% 39,76% 40,65% 29,39% 33,68% 55,57% 58,17% -27,10% 60,66% 58,73%
Kassalikviditet 144,55% 166,00% 168,50% 140,91% 150,78% 244,36% 275,81% 94,96% 313,89% 297,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...