Visa allt om Ghulam Trans Aktiebolag
Visa allt om Ghulam Trans Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 21 870 21 717 20 492 17 710 16 298 9 740 6 503 5 646 2 944 1 726
Övrig omsättning 798 860 681 449 200 166 22 46 25 -
Rörelseresultat (EBIT) 496 563 692 -29 71 454 137 566 -42 130
Resultat efter finansnetto 564 597 -21 -386 -19 672 96 -340 -212 88
Årets resultat 208 465 -66 -294 -21 508 96 -340 -98 73
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 397 4 606 4 782 5 797 6 800 4 276 1 689 1 016 1 797 679
Omsättningstillgångar 1 471 1 290 1 347 1 143 1 210 1 213 700 577 367 490
Tillgångar 6 868 5 896 6 129 6 940 8 011 5 489 2 390 1 593 2 164 1 169
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 914 705 241 356 650 792 284 188 528 626
Obeskattade reserver 293 79 0 0 92 92 0 0 0 114
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 018 2 503 3 228 3 804 4 751 2 729 1 065 484 969 169
Kortfristiga skulder 2 642 2 609 2 660 2 780 2 518 1 877 1 040 921 667 260
Skulder och eget kapital 6 868 5 896 6 129 6 940 8 011 5 489 2 390 1 593 2 164 1 169
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 150 140 251 200 160 140 170 10
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 598 9 729 8 047 7 760 7 000 3 759 2 634 1 934 973 592
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 286 2 898 2 510 2 138 2 213 1 296 978 746 373 167
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 130 120 0 0 0 0
Omsättning 22 668 22 577 21 173 18 159 16 498 9 906 6 525 5 692 2 969 1 726
Nyckeltal
Antal anställda 28 28 20 18 15 10 7 6 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 781 776 1 025 984 1 087 974 929 941 491 432
Personalkostnader per anställd (tkr) 497 452 540 557 639 534 545 483 261 202
Rörelseresultat, EBITDA 1 936 2 148 2 070 1 488 1 432 1 388 442 834 177 250
Nettoomsättningförändring 0,70% 5,98% 15,71% 8,66% 67,33% 49,78% 15,18% 91,78% 70,57% -%
Du Pont-modellen 15,99% 15,23% 12,17% 0,19% 3,58% 13,65% 6,44% 35,78% -1,94% 11,12%
Vinstmarginal 5,02% 4,14% 3,64% 0,07% 1,76% 7,69% 2,37% 10,10% -1,43% 7,53%
Bruttovinstmarginal 88,67% 85,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -5,35% -6,07% -6,41% -9,24% -8,03% -6,82% -5,23% -6,09% -10,19% 13,33%
Soliditet 16,64% 13,00% 3,93% 5,13% 8,96% 15,66% 11,88% 11,80% 24,40% 60,57%
Kassalikviditet 55,68% 49,44% 45,30% 32,16% 43,29% 64,62% 67,31% 62,65% 55,02% 188,46%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...