Visa allt om Magnus Andersson Advokat AB
Visa allt om Magnus Andersson Advokat AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 121 1 931 2 429 1 507 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 852 642 1 178 564 -13 -10 -11 -12 -9 -9
Resultat efter finansnetto 975 673 1 208 630 190 54 31 14 29 45
Årets resultat 597 396 694 335 172 123 147 106 69 32
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 087 1 061 737 710 443 660 737 892 865 850
Omsättningstillgångar 1 605 1 358 1 513 1 350 248 16 32 34 62 137
Tillgångar 2 692 2 419 2 251 2 060 691 677 769 926 927 987
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 369 1 133 1 137 586 393 341 339 288 274 294
Obeskattade reserver 1 009 808 653 343 179 223 340 512 629 669
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kortfristiga skulder 313 479 461 1 131 119 112 91 126 24 23
Skulder och eget kapital 2 692 2 419 2 251 2 060 691 677 769 926 927 987
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 720 720 720 480 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 487 537 501 425 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 400 360 400 143 143 120 120 96 92 89
Omsättning 2 121 1 931 2 429 1 507 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 121 1 931 2 429 1 507 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 215 1 261 1 225 909 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 852 642 1 178 564 -13 -10 -11 -12 -9 -9
Nettoomsättningförändring 9,84% -20,50% 61,18% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 36,33% 27,95% 53,71% 30,63% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 46,11% 35,01% 49,77% 41,87% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 60,91% 45,52% 43,31% 14,53% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 80,09% 72,89% 73,14% 40,72% 75,97% 74,65% 76,67% 70,91% 78,41% 78,59%
Kassalikviditet 512,78% 283,51% 328,20% 119,36% 208,40% 14,29% 35,16% 26,98% 258,33% 595,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...