Visa allt om KAIAL Aktiebolag
Visa allt om KAIAL Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-09 2014-09 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 120 0 10 0 10 18 0 46 115 52
Övrig omsättning - - - 85 - - - - 9 -
Rörelseresultat (EBIT) 48 -31 -7 63 -25 -21 -42 -8 77 -85
Resultat efter finansnetto 49 1 088 -7 -8 -105 329 -41 -7 688 -120
Årets resultat 38 1 088 -7 289 -204 329 -24 0 672 7
Balansräkningar (tkr)
2015-09 2014-09 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 683 3 422 4 260 4 120 4 220 4 243 3 747 3 772 3 799 3 297
Omsättningstillgångar 1 208 1 888 26 31 79 78 145 164 164 123
Tillgångar 4 891 5 311 4 286 4 151 4 299 4 321 3 892 3 935 3 963 3 421
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 654 2 616 1 528 1 535 1 246 1 201 904 928 927 255
Obeskattade reserver 11 0 0 0 100 0 0 18 25 10
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 826 2 296 2 346 2 191 2 701 2 950 2 950 2 950 2 950 2 800
Kortfristiga skulder 400 399 412 425 252 170 38 39 59 355
Skulder och eget kapital 4 891 5 311 4 286 4 151 4 299 4 321 3 892 3 935 3 963 3 421
Löner & utdelning (tkr)
2015-09
2014-09
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0
Omsättning 120 0 10 85 10 18 0 46 124 52
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 72 -28 -7 63 -2 2 -17 20 109 -38
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -100,00% -44,44% -% -100,00% -60,00% 121,15% -%
Du Pont-modellen 1,00% -% -0,16% -% -0,58% 7,61% -% -0,20% 39,79% -2,48%
Vinstmarginal 40,83% -% -70,00% -% -250,00% 1 827,78% -% -17,39% 1 371,30% -163,46%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 86,54%
Rörelsekapital/omsättning 673,33% -% -3 860,00% -% -1 730,00% -511,11% -% 271,74% 91,30% -446,15%
Soliditet 54,44% 49,26% 35,65% 36,98% 30,70% 27,79% 23,23% 23,91% 23,85% 7,66%
Kassalikviditet 302,00% 473,18% 6,31% 7,29% 31,35% 45,88% 381,58% 420,51% 277,97% 34,65%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...