Visa allt om Klimatutveckling i Stockholm AB
Visa allt om Klimatutveckling i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 100 175 575 529 310 516 542 553 479 511
Övrig omsättning - - 5 - - - 10 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -51 -24 212 34 -40 52 -31 -14 31 -4
Resultat efter finansnetto -53 -21 221 39 -37 47 -30 -18 16 -7
Årets resultat -18 -1 130 38 -37 47 -30 -14 8 -1
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 2 5 9 13 5 6 42 58 100
Omsättningstillgångar 236 344 612 340 272 324 293 278 182 168
Tillgångar 278 347 617 349 285 329 299 320 241 268
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 143 161 262 132 94 131 84 114 128 150
Obeskattade reserver 0 35 55 0 0 0 0 0 4 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 136 151 301 218 191 198 216 207 110 119
Skulder och eget kapital 278 347 617 349 285 329 299 320 241 268
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 185 170 295 330 160 210
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 78 240 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 5 17 90 65 72 106 110 63 71
Utdelning till aktieägare 0 0 100 0 0 0 0 0 0 30
Omsättning 100 175 580 529 310 516 552 553 479 511
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 175 575 529 310 516 542 553 479 511
Personalkostnader per anställd (tkr) - 11 102 340 236 269 410 423 234 304
Rörelseresultat, EBITDA -38 -22 216 38 -36 54 -9 7 58 27
Nettoomsättningförändring -42,86% -69,57% 8,70% 70,65% -39,92% -4,80% -1,99% 15,45% -6,26% -%
Du Pont-modellen -18,35% -6,05% 35,82% 11,17% -12,98% 15,81% -10,03% -3,75% 13,28% -1,12%
Vinstmarginal -51,00% -12,00% 38,43% 7,37% -11,94% 10,08% -5,54% -2,17% 6,68% -0,59%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 97,16% 100,00% 88,37% 97,97% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 100,00% 110,29% 54,09% 23,06% 26,13% 24,42% 14,21% 12,84% 15,03% 9,59%
Soliditet 51,44% 54,27% 49,42% 37,82% 32,98% 39,82% 28,09% 35,62% 54,31% 55,97%
Kassalikviditet 173,53% 227,81% 203,32% 155,96% 142,41% 163,64% 135,65% 134,30% 165,45% 141,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...