Visa allt om Klimatutveckling i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 175 575 529 310 516 542 553 479 511 770
Övrig omsättning - 5 - - - 10 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -24 212 34 -40 52 -31 -14 31 -4 4
Resultat efter finansnetto -21 221 39 -37 47 -30 -18 16 -7 0
Årets resultat -1 130 38 -37 47 -30 -14 8 -1 0
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 5 9 13 5 6 42 58 100 131
Omsättningstillgångar 344 612 340 272 324 293 278 182 168 207
Tillgångar 347 617 349 285 329 299 320 241 268 338
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 161 262 132 94 131 84 114 128 150 151
Obeskattade reserver 35 55 0 0 0 0 0 4 0 6
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 151 301 218 191 198 216 207 110 119 182
Skulder och eget kapital 347 617 349 285 329 299 320 241 268 338
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 185 170 295 330 160 210 330
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 78 240 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 5 17 90 65 72 106 110 63 71 109
Utdelning till aktieägare 0 100 0 0 0 0 0 0 30 0
Omsättning 175 580 529 310 516 552 553 479 511 770
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 175 575 529 310 516 542 553 479 511 385
Personalkostnader per anställd (tkr) 11 102 340 236 269 410 423 234 304 229
Rörelseresultat, EBITDA -22 216 38 -36 54 -9 7 58 27 46
Nettoomsättningförändring -69,57% 8,70% 70,65% -39,92% -4,80% -1,99% 15,45% -6,26% -33,64% -%
Du Pont-modellen -6,05% 35,82% 11,17% -12,98% 15,81% -10,03% -3,75% 13,28% -1,12% 1,48%
Vinstmarginal -12,00% 38,43% 7,37% -11,94% 10,08% -5,54% -2,17% 6,68% -0,59% 0,65%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 97,16% 100,00% 88,37% 97,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 110,29% 54,09% 23,06% 26,13% 24,42% 14,21% 12,84% 15,03% 9,59% 3,25%
Soliditet 54,27% 49,42% 37,82% 32,98% 39,82% 28,09% 35,62% 54,31% 55,97% 45,95%
Kassalikviditet 227,81% 203,32% 155,96% 142,41% 163,64% 135,65% 134,30% 165,45% 141,18% 113,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...