Visa allt om Guy Eriksson Marknadskommunikation AB
Visa allt om Guy Eriksson Marknadskommunikation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 369 275 361 1 116 1 819 399 801
Övrig omsättning 15 15 15 15 15 15 16 15 15 255
Rörelseresultat (EBIT) -111 -304 -308 -128 -101 -50 -513 -345 -528 102
Resultat efter finansnetto -136 -218 -260 112 204 312 -400 97 -8 53
Årets resultat -136 -218 -135 96 172 345 -365 -114 -12 50
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 342 1 322 1 402 1 554 1 545 1 515 1 516 1 876 1 657 1 980
Omsättningstillgångar 30 49 202 519 511 456 294 553 561 887
Tillgångar 1 372 1 371 1 604 2 073 2 056 1 971 1 810 2 429 2 218 2 867
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 104 240 458 733 637 585 241 725 931 1 032
Obeskattade reserver 0 0 0 125 155 204 242 277 163 176
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 860 860 811 811 811 811 811 811 811 1 133
Kortfristiga skulder 409 271 335 404 453 371 517 616 313 526
Skulder och eget kapital 1 372 1 371 1 604 2 073 2 056 1 971 1 810 2 429 2 218 2 867
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 117 321 179 176 289 219 123 101
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 75 - 0 0 0 364 518 274 138
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 14 63 92 152 109 556 261 351 241 179
Utdelning till aktieägare 0 0 0 140 0 120 0 120 92 89
Omsättning 15 15 15 384 290 376 1 132 1 834 414 1 056
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 0 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 369 275 - 558 910 200 401
Personalkostnader per anställd (tkr) - 140 210 473 288 - 432 576 328 211
Rörelseresultat, EBITDA -99 -292 -296 -115 -88 -37 -500 -332 -510 120
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% 34,18% -23,82% -67,65% -38,65% 355,89% -50,19% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 8,15% 13,33% 18,52% -18,56% 19,47% 1,98% 4,19%
Vinstmarginal -% -% -% 45,80% 99,64% 101,11% -30,11% 26,00% 11,03% 14,98%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 51,43% 100,00% 100,00% 55,06%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 31,17% 21,09% 23,55% -19,98% -3,46% 62,16% 45,07%
Soliditet 7,58% 17,51% 28,55% 39,80% 36,54% 37,31% 23,17% 38,06% 47,27% 40,42%
Kassalikviditet 7,33% 18,08% 60,30% 128,47% 112,80% 122,91% 56,87% 89,77% 179,23% 168,63%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...