Visa allt om Stabil Betong i Håbo AB
Visa allt om Stabil Betong i Håbo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 411 10 390 15 650 15 061 13 099 4 623 5 903 6 609 9 092 8 665
Övrig omsättning - 16 - - - - - 64 - -
Rörelseresultat (EBIT) 697 1 334 2 407 1 114 1 493 512 60 437 1 252 299
Resultat efter finansnetto -560 1 010 2 408 1 101 1 323 478 71 499 1 143 299
Årets resultat -59 699 1 792 468 427 268 117 433 858 223
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 336 6 748 6 996 6 697 6 261 5 772 5 392 4 439 4 492 4 217
Omsättningstillgångar 1 203 2 387 2 769 1 725 2 527 1 110 555 1 515 2 085 2 429
Tillgångar 6 539 9 135 9 765 8 422 8 788 6 882 5 947 5 954 6 576 6 645
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 395 5 454 5 755 4 462 4 794 5 167 4 900 5 283 5 350 4 692
Obeskattade reserver 0 871 915 898 547 0 0 100 200 300
Avsättningar (tkr) 1 276 1 237 1 063 848 600 300 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 868 1 573 2 032 2 214 2 847 1 415 1 048 572 1 027 1 653
Skulder och eget kapital 6 539 9 135 9 765 8 422 8 788 6 882 5 947 5 954 6 576 6 645
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - 525 380 420 435 430 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 392 2 879 4 078 3 952 3 602 963 1 253 1 302 1 435 1 207
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 465 981 1 278 1 787 1 535 632 810 832 937 657
Utdelning till aktieägare 3 809 1 000 1 000 500 800 800 0 500 500 200
Omsättning 4 411 10 406 15 650 15 061 13 099 4 623 5 903 6 673 9 092 8 665
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 8 8 5 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 1 883 1 637 925 984 1 102 1 515 1 444
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 872 866 524 497 505 556 464
Rörelseresultat, EBITDA 855 1 506 2 614 1 299 1 635 622 204 637 1 497 546
Nettoomsättningförändring -57,55% -33,61% 3,91% 14,98% 183,34% -21,68% -10,68% -27,31% 4,93% -%
Du Pont-modellen 11,30% 14,71% 24,68% 13,37% 17,25% 7,45% 1,21% 8,41% 19,28% 4,57%
Vinstmarginal 16,75% 12,94% 15,40% 7,48% 11,57% 11,10% 1,22% 7,58% 13,95% 3,51%
Bruttovinstmarginal 89,68% 78,18% 73,97% 72,24% 78,53% 87,91% 72,45% 75,09% 70,72% 54,73%
Rörelsekapital/omsättning 7,59% 7,83% 4,71% -3,25% -2,44% -6,60% -8,35% 14,27% 11,64% 8,96%
Soliditet 67,21% 67,14% 66,24% 60,84% 59,14% 75,08% 82,39% 89,94% 83,55% 73,86%
Kassalikviditet 138,59% 151,75% 136,27% 77,91% 88,76% 78,45% 52,96% 264,86% 203,02% 146,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...